תוצאות חיפוש

  1. אושרי רביב

    מקור לדברי מרן - אני לא מוצא לצערי

    מתוך ספר וגם אמר זאת בשיעורים כמה וכמה פעמים גם בהלכה יומית מצאתי שאמר את זה. אם צריך ראיות אני אעלה את הסרטון...
  2. אושרי רביב

    מקור לדברי מרן - אני לא מוצא לצערי

    אמר מרן: כתוב: וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם (שמות לג יט). חנותי את אשר אחון אמרו במכילתא אף על פי שאינו ראוי. וריחמתי את אשר ארחם – אף על פי שאינו כדאי. דברים אלו מובאים בספר משיעורי הראשון לציון ח"ב (עמ' נא) וח"ד (עמ' פה). ולא מצאתי זאת לצערי. מה המקור?
חזור
חלק עליון