תוצאות חיפוש

  1. ב

    מקור לדברי מרן - אני לא מוצא לצערי

    אגב, הוזכר בספר הנ"ל במקומות נוספים.
  2. ב

    מקור לדברי מרן - אני לא מוצא לצערי

    לא יודע אם יש במכילתא, אבל זה ע"פ הגמ' בברכות ז.
חזור
חלק עליון