תוצאות חיפוש

  1. ק

    כיצד יש לזקוף בברכות בלחש

    אציגה נא לחברי הפורום היקרים מה שעלה בידי לברר, כשכורעים בתפילת הלחש, האם יש לזקוף תוך כדי שאומר שם ה', או לזקוף לפני שאומר שם ה' א) איתא בגמרא ברכות (יב) כשהוא כורע כורע בברוך. וכשהוא זוקף זוקף בשם. אמר שמואל מאי טעמא דרב דכתיב (תהילים קמו, ח) ה' זוקף כפופים. שאלה הגמ' הרי כתיב מפני שמי...
חזור
חלק עליון