תוצאות חיפוש

  1. ישיבישער של מרן

    בשר מתורבת! תשובה מענינת מקיפה ומפורטת מאת ראש הישיבה הגאון הגדול הרב זמיר כהן שליט"א ראש ישיבת 'אבני נזר'

    אם כבודו בא למנות אז נוסיף כמה דברים א. 'נזר כהן שיעורים' - שיעורים כללים שנמסרו בישיבה עמ"ס בבא קמא, קידושין, סוכה. ב. בעז"ה ירד למכבש הדפוס 'שו"ת נזר כהן' חלק ד'. ג. בעז"ה ירד למכבש הדפוס סט ספרים שיחות על התורה ופרשיות השבוע בראי ההשקפה. תנא כי רוכלא וכו'.......
  2. ישיבישער של מרן

    בשר מתורבת! תשובה מענינת מקיפה ומפורטת מאת ראש הישיבה הגאון הגדול הרב זמיר כהן שליט"א ראש ישיבת 'אבני נזר'

    'בשר מתורבת' תשובה מענינת מקיפה ומפורטת מאת ראש הישיבה הגאון הגדול הרב זמיר כהן שליט"א ראש ישיבת 'אבני נזר' - - - אם מחמת שרוב גידול התא מחומרים צמחיים יש לנו ללכת אחר הרוב אם לוקין על אכילת בשר המתורבת מן הטמא אי דמי לבשר שנוצר דרך נס אם יש בו חיוב שחיטה ומליחה ואיסור אבר מן החי אם יש לדון...
חזור
חלק עליון