תוצאות חיפוש

 1. אמונה ובטחון

  מקור לדברי מרן - אני לא מוצא לצערי

  הרב השואל התכוון מה המקור במכילתא, לא בשאר מקומות.
 2. אמונה ובטחון

  מקור לדברי מרן - אני לא מוצא לצערי

  אתה נאמן עלינו! צריך רק למצוא היכן זה במכילתא. לגבי הסרטון, עדיף שתעלה לזיכוי הרבים, ללא כל קשר לנדון כאן.
 3. אמונה ובטחון

  מקור לדברי מרן - אני לא מוצא לצערי

  זה מתוך ספר או שככה שמעת מהשיעור? אם זה בספר, יתכן ואם אין במכילתא, אולי לא דקדק המחבר.
חזור
חלק עליון