תוצאות חיפוש

 1. נ

  קבלת ברכה מרבנים קודם תפילת שחרית

  אין להקל בלהשכים לפתחו, אפילו אביו או רבו. פמ"ג (א"א סק"ט) והוכיח כן מדין שואל מפני הכבוד, שפי' כמה מהראשונים, ובכללם הרמב"ם, דהיינו אביו או רבו שחייב בכבודם, ובזה תמהו בגמ' על דין של שאילת שלום. וכ"כ בכה"ח (ס"ק יט). ובהלכה ברורה (בירור הלכה ס"ק יב) הוכיח לדבריהם משו"ת חמדה גנוזה (סי' יח) בשם רב...
 2. נ

  בס"ד יצא לאור הספר "וימצא דודאים" - פסקי הפשט כנגד הקבלה

  יישר כח. הספר היה לעיני, והתייחסתי אליו כמה פעמים.
 3. נ

  בס"ד יצא לאור הספר "וימצא דודאים" - פסקי הפשט כנגד הקבלה

  בעז"ה יהיה בל"נ בחנויות אחרי פסח. בינתיים ניתן להשיג אצלי. מצורף כאן דוגמא של הספר.
 4. נ

  חלוקת הספר "בינה לעתים" להג"ר עזריה פיג'ו בדפוס חדש

  דרשות, בכרך הראשון על המועדים, מראש השנה עד פורים.
 5. נ

  חלוקת הספר "בינה לעתים" להג"ר עזריה פיג'ו בדפוס חדש

  יש בחנויות הספרים, הפצה ראשית - קולמוס. או אצלי.
 6. נ

  חלוקת הספר "בינה לעתים" להג"ר עזריה פיג'ו בדפוס חדש

  בס"ד לרגל יום ההילולא של הגאון המחבר רבי עזריה פיג'ו זצ"ל, מחבר הגידולי תרומה, אנו מחלקים את ספרו בינה לעתים שיצא לאור לאחרונה על ידי המכון, ברוב פאר והדר, לבתי כנסת, בתי מדרש ישיבות וכוללים. ניתן לשלוח בקשה במייל t.aram.tzova@gmail.com‬ עם פרטי המקום, כתובת ופרטי איש קשר.
 7. נ

  תפילת ערבית מפלג המנחה בחישוב מהשקיעה

  בקשר למה ששאלתם בחישוב מהשקיעה, דעת מרן זצ"ל כפי שכתב מרן השלחן ערוך בכ"מ, שאת פלג המנחה מחשבים שעה ורבע קודם הלילה, דהיינו צאת הכוכבים, ולא מהשקיעה. וזה לעיכובא.
 8. נ

  השלמת קריאת התורה של שמחת תורה

  מכל מקום בדברי האור זרוע לא כתוב ששמחת תורה חותם את הפרשיות, אלא שאין קוראים משנה לשנה, וכאן במקרה זה, הקהל עדיין לא סיימו את השנה.
 9. נ

  בקשה ממי שיש לו אוצר החכמה עם חבילת מוסד הרב קוק

  שלחתי לכם הודעה פרטית
 10. נ

  לוח שנה חזון יוסף המפורסם באתר

  בלוחות בדרך כלל כותבים זמן של תחילת ברכת הלבנה וסופה. גם אם סופרים ז' ימים מזמן זה, זה בסדר, כדעת מרן זצ"ל שאפשר לברך כבר קרוב לזמן. כך שאינו נפק"מ גדולה.
 11. נ

  בקשה ממי שיש לו אוצר החכמה עם חבילת מוסד הרב קוק

  אני זקוק למידע מספר מסויים שאמור להיות בחבילה הנז'. אם יש למישהו ויכול לעזור לי בענין, ושכמ"ה.
 12. נ

  לוח שנה חזון יוסף המפורסם באתר

  הזמנים המפורסמים של המולד, זה זמן ממוצע ולא מחושב לזמן האמיתי. יש חישוב של זמן אמיתי, וממנו אמורים לספור את תחילת וסוף זמן ברכת הלבנה.
 13. נ

  לוח השנה "חזון יוסף" לערים מודיעין עילית ורכסים

  דברי מרן שליט"א על הלוח שנה, מתוך קובץ בית יוסף הנדפ"מ
 14. נ

  השלמת קריאת התורה של שמחת תורה

  אין שום הוכחה שלקחו דווקא את שמחת תורה כסיום בדווקא ליום זה, מה שכן, יש שיטות שקוראים ביום זה בשביל השבח של משה, ואגב סידרו שזה יהיה גם סיום התורה. בבני מערבא, זה לא מציאותי שגמרו דווקא בשמחת תורה או בתאריך פלוני, כי קראו כל שבוע שליש פרשה, כך שגמרו את התורה רק פעם בשלוש שנים ועוד כמה חודשים (כי...
 15. נ

  השלמת קריאת התורה של שמחת תורה

  אחר שהתפרסמו דברי מרן הראש"ל, כל מה שאכתוב הוא לפלפולא בעלמא. ויש לציין שדברי וכן דברי ע"ה ס"ט היו לנגד עיני מו"ר מרן שליט"א (עכ"ז שבתשובה שהובאה כאן אין התייחסות לראיות שהבאתי, ואין להרהר אחר המלך), והסכים איתו שלא לברך ע"ז בכל מקרה, גם אם רוצים לקרוא. לענ"ד היה נראה שעם ברכות משום שאין אומרים...
חזור
חלק עליון