תוצאות חיפוש

 1. י

  חידה: ברכת הגפן?

  אולי אדם שקידש לעצמו ביום השבת ויודע שיצטרך להוציא חובת קידוש גם את בני ביתו וקיי"ל אף על פי שיצא מוציא (ומחלוקת אם לכל אדם או דווקא לאינו בקי) וממילא מברך כעת בפה"ג אע"פ שיודע שיצטרך שוב לברך בפה"ג בעוד זמן קצר.
 2. י

  ספרים/שיחות בוידאו על אמיתות תורה שבכתב ובע"פ

  ספר שלו? שיחה מסוימת? כי על הכל הילד עבר... מדובר בילד לא רגיל. או שאולי אפשר לדבר ישירות עם הרב?
 3. י

  ספרים/שיחות בוידאו על אמיתות תורה שבכתב ובע"פ

  מי שמכיר תכנים הפורכים את טענות המיסיון הנוצרי וכן את את דברי המוסד שנקרא "חקר המקרא" או "ביקורת המקרא" (שכל מטרתם בנסתר היא למצוא סתירות בתורה), אודה לו מאוד. זקוק למשהו ברמה גבוה מעבר לסרטון של כמה דקות מדובר בבחור צעיר ומאוד חכם גם בדברי חז"ל בש"ס ובמדרשים וגם בדברי ראשונים אך מאוד ספקני...
 4. י

  משפחה חילונית

  בעז"ה זיכנו ה' להכירו, לחזור בתשובה יום יום ולגדל את ילדנו על אדני התורה והיראה בס"ד. משפחתנו הרחבה (שהן בעיקר נשים) טרם זכו להגיע למקום הזה, ה' יחזיר אותן בתשובה שלמה, וכיוון שכך אשתי ואני ניסחנו מכתב בו אנו דורשים מהן, כשהן מגיעות לביתנו, להגיע בלבוש צנוע עפ"י גדרי ההלכה וכן לא לחשוף את ילדנו...
 5. י

  דרשות לבית האבל

  ישר כח תודה רבה
 6. י

  דרשות לבית האבל

  אם יש באמתחתכם מס' דרשות/רעיונות שיעניינו ציבור שברובו אינו שומר תורה ומצוות. תודה
 7. י

  סב"ל אף במקרה של גרם ברכה שאינה צריכה

  @הרב אושרי אזולאי @הרב שמעון ללוש אשמח אם כבוד הרבנים החשובים יסבירו לי את דברי מרן שליט"א?
 8. י

  סב"ל אף במקרה של גרם ברכה שאינה צריכה

  מרן הראשל"צ שליט"א דיבר במוצ"ש בשלח בנושא של שינוי מקום במקום סעודה והציג מחלוקת השו"ע והרמ"א. כאשר אמר הרב שאנו נוקטים בזה סב"ל נגד מרן (ואם אכל לחם לא מברכים ברכה אחרונה וראשונה כדעתו) הוא אמר שכל החשש הוא גרם ברכה שאינה צריכה, שהרי בהמ"ז הוא כבר התחייב וכל הבעיה היא שהוא לא סיים לאכול והוא...
 9. י

  סב"ל אף במקרה של גרם ברכה שאינה צריכה

  שלום רב, בשיעור של הראשל"צ שליט"א לפני שבועיים (פרשת בשלח) אמר שאף כשיש חשש גרימת ברכה שאינה צריכה אמרינן סב"ל (אמר זאת בעניין מח' רמ"א ושו"ע לגבי שינוי מקום) השאלה היא, הרי קיי"ל שכדי לצאת ממחלוקת פוסקים מותר לגרום ברכה שאינה צריכה כמש"כ מרן בשו"ע סימן קעד' סעיף ד'. אודה לתשובה בהבנת דברי הרב
 10. י

  ברכת מעין ג' על היין

  נראה שדעת מרן זצ"ל (שו"ת יבי"א ח"ה סימן יז' אות ז') שלמ"ד שחותמים בברכת היין "על הארץ ועל הפירות" פוטר שאר פירות. מה הדין אם אדם שתה רביעית יין ואכל בריה פחות מכזית באופן שיש ספק אם התחייב ברכת מעין ג' על אותו הפרי, כיוון שדעת מרן זצ"ל כמו מרן השו"ע שאין להוסיף על הספק אפילו בדיעבד (ולא כהט"ז)-...
 11. י

  משחקי קלפים בשבת

  האם מותר לשחק בשבת עם הילדים במשחקי קלפים או קופסא כגון טאקי, מלחמה או דמקה וכדומה? (ילדים קטנים)
 12. י

  בקבוק של מים אחרונים

  ישנה שמועה שאסור לשתות מהבקבוק ממנו מזגנו מים אחרונים. אשמח למקור (אם הדבר נכון..)
 13. י

  כשרות הבשר

  במכתב של הרב כתוב שיש לסמוך בעופות על כשרויות כל הבד"צ או רבנות מוכרת. מהי רבנות מוכרת?
 14. י

  קצת בדיחותא

  **שומעים 'בוווווום** אני: מה זה היה?!? חבר: זה יירוט אני: בסדר, אבל מה זה היה? חבר: זה יירוט!!! אני: נו אבל שאלתי מה זה? חבר: זה יירוט נו!!! אני: אני נזהר בסדר אבל מה זה?!? ;);)
 15. י

  הנחת תפילין לפי זמן צאה"כ לר"ת

  האם אדם שנאנס (או אפילו הזיד..) ולא הניח תפילין במהלך היום עד זמן צאה"כ לגאונים, האם יוכל להניח (בלי ברכה) כל זמן שלא עבר זמן צאה"כ לר"ת או שמא יש בזה פתח למכשול וזלזול? [אחד העיר לי שזה תרתי דסתרי שמניח תפילין של רש"י בזמן ר"ת..]
 16. י

  תנאי אחת לשנה בברכות

  אשמח לקבל מקורות בדברי רבותינו מרן זצ"ל ובנו הראשל"צ שליט"א (ועוד אם יש) האם מועיל להתנות פעם אחת לשנה בברכות הנהנין שהנני מכוון לפטור כל אשר יביאו לי (סימן רו'). תודה רבה
 17. י

  סתירה עצומה בדברי מרן, מי שיכול ליישב !

  זה אכן מסתבר, אך לפי"ז מרן זצ"ל סובר שלא יוצא ב"גזול" בשאר ימות החג ובנו מרן שליט"א כתב שיוצא- ולומר שהרב יצחק חולק על אביו זה פחות מסתבר. ואע"ג שאני עדיין אוחז מהתירוץ שכתבתי לעיל, מחמת הקושיא עליי מדברי הרב בתוכן ההלכות (אם אכן דבריו הובאו לעיני מרן זצ"ל זו אכן קושיא. אבל אם לא, י"ל שהוא כתב...
 18. י

  סתירה עצומה בדברי מרן, מי שיכול ליישב !

  שלום רב, ראשית אפתח באמירת תודה לרב @ירמיה שנתן לנו חומר לשעשוע בסוכה. לגבי מה שהביא הרב @פשוט ליישב מדברי הרב זצ"ל בשו"ת חזו"ע- לענ"ד אכתי לא איפרק מחולשא, שי"ל דמש"כ מרן זצ"ל בחזו"ע אבלות כהמטה יהודה הוא עיקר. ומה שהביא בשו"ת חזו"ע הנ"ל את דברי תורת חסד מלובין והפנ"י (דמצהב"ע הוא דווקא...
חזור
חלק עליון