• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. כ

  מאמר על רש"י

  החיד"א בשם הגדולים ד"ה רש"י, כתב דרש"י דנדרים אינו רש"י, ויש להעיר דרבינו ישעיה בספר המכריע סי' צ, הביא דברים מרש"י בריש נדרים, ואינם לפנינו בפירוש המפרש שם, ומזה נראה לכאורה דרש"י פירש את נדרים אלא שאבד פירושו. החיד"א הביא ראיות שרש"י דאבות הוא מרש"י ודלא כהיעב"ץ, ע"כ, ויש להעיר דלגירסת כתב יד...
 2. כ

  ספר אור חדש- על הטור והשו"ע

  בספר זה נאספו רבבות שיטות של ראשונים שלא נזכרו בבית יוסף, וסודרו על סדר סימני הטוש"ע בכל אורח חיים יורה דעה אבן העזר וחושן משפט. כמו כן נמצאים בו הגהות והערות על הרבה ספרי ראשונים ואחרונים, ובתוכם ספר שם הגדולים להחיד"א, ושם נזרעו זרעי המאמרים המצורפים בבלוג זה. מצורף כאן קישור קבוע שבו מועלים...
 3. כ

  מאמר בנושא מי היה רבו המובהק של הריטב"א

  מי הוא רבו המובהק של הריטב''א החיד''א בשם הגדולים ד''ה הריטב''א, הביא מהיד מלאכי שהרמ''ה היה רבו המובהק של הריטב''א כיון שכן מוכח מזה שכתב הריטב''א "כן דעת מורי המובהק הר''ם", ואין מובהק אלא אחד. והקשה החיד''א על דבריו שאף על הרא''ה הריטב''א כותב מובהק, ומכל מקום לא סתר החיד''א את דבריו. אמנם...
 4. כ

  מאמר בנושא האם משמרת הבית נתחבר על ידי הרשב"א

  האם מחבר משמרת הבית הוא הרשב''א שורש מאמר זה מקורו בהערותי על שם הגדולים להחיד''א, שהם חלק מספרי "אור חדש" שאספתי בו על סדר כל הטוש''ע רבבות שיטות ראשונים שלא נזכרו בבית יוסף. החיד''א בשם הגדולים ד''ה הרשב''א, הביא שכתב הגינת ורדים שקבלה בידו שמשמרת הבית הוא להרשב''א, והחיד''א כתב דאין צורך...
 5. כ

  מאמר בענין השמטות הבית יוסף

  השמטות הבית יוסף מתוקף מלאכתי לאסוף בספרי הנקרא אור חדש (אפשר לקבלו למייל ע''י בקשה למייל A0583234688@GMAIL.COM אלפים רבים של שיטות ראשונים שלא נזכרו בספר בית יוסף, נודעתי מעט במה מצויה יותר השמטה ובמה פחות, וכשאני כותב השמטה כוונתי לומר שהושמטה דעת אותו ראשון במחלוקת שהביא הב''י. ואסכם כאן מעט...
 6. כ

  מאמר אודות הראב"ד בעל ההשגות והרז"ה בעל המאור

  הראב"ד והרז"ה מאמר זה כקודמיו, שורשו בהערותי על שם הגדולים להחיד"א, שנכתבו בספר אור חדש שנאספו בו על סדר כל הטוש"ע רבבות שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י, ואפשר לקבלו במייל ע"י בקשה ל- A0583234688@GMAIL.COM מאמר זה אינו עוסק בדברים המפורסמים על הראב"ד והרז"ה וכן אינו עוסק במה שכבר כתב עליהם החיד"א...
 7. כ

  ספר אור חדש- אסיפת רבבות שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  המהדורה המעודכנת- 1427 עמודים חידשתי בעזר ה' את הל' ד' מינים ושופר.
 8. כ

  מאמר על הראב"ד והרז"ה

  מאמר חדש בנושא.
 9. כ

  דף שמתמצת את כל הש"ס

  התבקשתי מהרב הגאון המחבר להפיץ.
 10. כ

  השמטות הבית יוסף

  מצורף כאן מאמר שכתבתי היום בענין השמטות הבית יוסף.
 11. כ

  ספר אור חדש- שאוסף על סדר כל הטוש''ע אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב''י

  אם יעירו לי על טעויות, אשמח לתקן. המהדורה המעודכנת נמצאת תמיד בסוף השרשור ויש להורידה משם כי יש בה תוספת של הרבה עמודים.
חלק עליון