• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

  1. כ

    "משאלת מות"?? מושג של כפירה! דבריו החמורים של ספר שבט מוסר

    הגם שאני כועס מאוד על העסקנים שהספידוהו ואולי היה צריך לקוברו מחוץ לגדר, מ"מ משאלת מוות אינו דבר גרוע כבר שרה אמרה קצתי בחיי, ובדיוק היום ראיתי שהספורנו כתב על עצמו מאסתי בחיי. מ"מ להתאבד הוא דבר חמור.
חלק עליון