• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

  1. יהודה בן דוד - משנת יוסף

    פורים בלוד

    זה מבר אילן.
  2. יהודה בן דוד - משנת יוסף

    פורים בלוד

    שו"ת יביע אומר חלק ז - אורח חיים סימן ס ב"ה. ירושלים, כ"ה שבט תשמ"ז. צרור המור לפ"ק. לכבוד ידידנו הדגול דורש טוב לעמו הרה"ג רבי נתן אורטנר שליט"א. רב העיר לוד. בענין השאלה מתי יש לקרוא את המגילה בעיר לוד, האם ביום י"ד אדר, או ביום ט"ו בו, אמנם ידוע מה שאמרו בגמרא (מגילה ד א), אמר רבי יהושע בן...
חלק עליון