• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

  1. מורשת מרן

    מאה שנה לרבנות הראשית: ישיבת מועצת חגיגית בהשתתפות מרן הראש"ל והרב הראשי שליט"א ונשיא המדינה הנבחר מר הרצוג

    מחילה שהערתי בפובמי, ולא באישי, כי רצוני שכולם יראו ויקפידו על העניינים הללו, למען הסדר הטוב בפורום. ובטוחני שזה גם רצונו של כת"ר.
  2. מורשת מרן

    מאה שנה לרבנות הראשית: ישיבת מועצת חגיגית בהשתתפות מרן הראש"ל והרב הראשי שליט"א ונשיא המדינה הנבחר מר הרצוג

    ידידי היקר, רב הפעלים לתורה ולתעודה, ר' @שילה אפרהימי עדכון כזה מתאים ל"מרן הרב יצחק יוסף - עדכונים". "ענייני דיומא" הכוונה לעניינים הקשורים להלכה וכדו'.
חלק עליון