• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

  1. יצחק משען

    "משאלת מות"?? מושג של כפירה! דבריו החמורים של ספר שבט מוסר

    מחילה לא קרב זה אל זה כל הלילה כאן הוכיח סופו על תחילתו לא שרה ולא הספורנו העלו על דעתם חלילה לשלוח יד בנפשם
  2. יצחק משען

    "משאלת מות"?? מושג של כפירה! דבריו החמורים של ספר שבט מוסר

    מכיון שהצעירים שלנו נחשפו בשבוע האחרון למושג גויי חדש "משאלת מוות" מאדם שלא היה חסר לו כלום [חוץ מדעת וירא"ש], ושוחחנו עמם רבות בחומרת מעשהו [ואי"ה אביא כאן מאשר דיברנו], אמרתי להביא כאן מדבריו הקדושים של החכם המופלג והמרומם בכל לשון תהלה רבי אליהו הכהן האיתמרי זי"ע בספרו הקדוש שבט מוסר פרק...
חלק עליון