• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com
 • למרכז למורשת מרן דרושים נציגים לעמידה בעמדות התרמה בערב ר״ה וכיפור. פרטים במייל 7680626@gmail.com או במספר: 058-3247357

תוצאות חיפוש

 1. י

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  ואין לי ענין להידבר בנושא. אנו כפופים לדעת חכמי ישראל וככל אשר יורונו נעשה ולא ע"פ תשובות חדשות. שכבר אמרו דורשי רשומות - עושה חדשות בעל מלחמות!
 2. י

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  ברור! אך בטוחני שהרב הגדול הנ"ל גם יודע ללמוד שאלה - 206364 לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לטגן בשר בשמן שטיגנו בו דגים והאם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בהלכה זו? תודה רבה על כל מסירות הנפש של הרב לעם ישראל תשובה חס ושלום, זה איסור מוחלט, וסכנה יש בדבר. ובין לאשכנזים בין לספרדים. ובמחילה...
 3. י

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  וכעת חפשתי בדורש ציון להגרב"צ מוצפי נר"ו והעלתי שתיים גם בנידון האמור וגם בדין בשר והדגים שאלה - 224531 לכבוד הרב שמן שטיגנו בו בשר, ואחרי זה סיננו אותו טוב עד שאין בו פירורים וטיגנו בו צ'יפס האם מותר לאכול אחרי הצ'יפס גבינה או שצריך לחכות? ואם זה חומרא או מעיקר הדין תשובה גם אם סיננו י"ב...
 4. י

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  ומה יהא הדין בשמן שטיגנו בו בשר וסיננו הדק היטב, אי שרי לטגן בו דגים לאחמ"כ?
חלק עליון