• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com
 • למרכז למורשת מרן דרושים נציגים לעמידה בעמדות התרמה בערב ר״ה וכיפור. פרטים במייל 7680626@gmail.com או במספר: 058-3247357

תוצאות חיפוש

 1. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  כת״ר לא הבין על מה כוונתי את ההערה התם לכבודו, שהרי כבודו בחלק מטענותיו טען שהשניצל פוגם בשמן ומצרף זאת להיתר, ואילו הרב ללוש מסיר את הטענה הזו כיוון שזהו רק ביחס בין השניצל לשמן. לא הפניתי את ההערה הנ״ל לגבי כל התשובה שכתבת, אלא רק לנקודה הזו ספציפית.
 2. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  מה שאתה סומך על היד יהודה הוא לפי הסברא שחידשת, לולא הסברא לא היית יכול לצרף את היד יהודה. ובכלל, ענית רק על אחת מהטענות שעלו מתוך דברי הראשל״צ.
 3. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  ברשות כבודו אני טיפה ממהר אז מחילה אם זה יראה שלא השבתי על טענותייך כדבעי. ראשית, הראשל״צ במהלך שלו אמר שלא שייך להתחיל לדון פה בנ״ט בר נ״ט, כיוון שיש פה ממשות אף אם זה לא נותן טעם לא אכפת לי. דווקא כשהוא כתב שהשניצל לא פוגם את השמן חשבתי בדיוק על מה שאתה כתבת, ואדרבה לענ״ד כתב כן לאפוקי...
 4. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  קשה להסביר זאת בלי לעמוד נקודתי. בכללי - תמיד תשתדל לעשות ציונים בסוגריים, כך שזה מקל על רצף הקריאה. תשתדל לעשות כל פסקה בנקודות כמו ביבי״א - א), ב) וכו׳, כך שיהיה קל יותר לדעת אם עברת לנושא אחר או שזה עדיין עוסק באותו נושא. בהקשר לציונים, תשתדל כמה שיותר לקצר באיפה זה נמצא, לדוגמא השורה...
 5. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  אבל דווקא עברתי על דברי כת״ר, חס וחלילה לי להגיב אם לא הייתי עובר עליהם. מלבד דברים נקודתיים שהצבעתי אליהם במה שכתבת (כמו הסברא שחידשת), עיקר הטענה שלי הוא מציאות השמן - אם הוא צלול כבראשונה פשוט שיהיה מותר, ואולי אפילו יהיה מותר לאכל את התפו״א עם גבינה. אבל במציאות שאני מדבר אליה בו השמן לא...
 6. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  לי ברור הן הלכתית הן מציאותית שיש הבדל בין מים כשמבשלים לבין שמן. שמנוניות הבשר מתערבבת יתר בקלות עם שומן מאשר מים. ולזו הסיבה גם כתבתי שפשוט שאם תמצא שהשמן היה צלול כבתחילה, אה״נ שאולי יהיה מותר אפילו לאכל עם הצ׳יפס גבינה לבנה. ובזה עניתי שכאן הטעם הוא ראשון כמעיקרו, שהרי מתבשל גם בשמנוניות...
 7. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  כן. זה כל הרעיון של נותן טעם. לא מחויב שהטעם של הבשר מהשמן יהיה אותו טעם של הבשר בדיוק, לא רק בגלל שגוף הבשר לא תמיד טעמו כשמנוניות הבשר, אלא גם כי השמן מחזק טעם שמנוניות הבשר. ובכ״ז הוא כבשר ממש.
 8. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  לא התערבב, נ״ט בר נ״ט בגלל שהוא קלוש נחשב כמו נטל״פ ולכן הוא מותר, אך בציור כמו הכא שהשמן מעביר שמנוניות הבשר, זה נחשב טעם לשבח ממש. אבל שמנוניות הבשר זה גוף הבשר שנפרש לשמן עצמו. נפ״מ שאם טגנתי בשמן שניצל או בשר והשמן עדיין נראה צלול כמו בתחילתו אה״נ גם בזה מסכים מרן והראשל״צ. אך רוב הפעמים...
 9. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  אבל כשאתה בא לחדש סברא, ראוי שתביא ראיה ומקור לראשונים. בתור אחד שלומד ספרי מרן במשך שנים, לא ראיתי אפילו פעם אחת שהביא סברא מדנפשיה וסמך עליה למעשה אם לא היה לו ראיה ומקור מראשונים או אחרונים. וכך ראוי ללמוד. אתה רוצה לצרף את הסברא הזו לסניף, אבל בגוף הסברא יש לדון, והוא מה שכתבת בהמשך - אכן אם...
 10. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  במחכ״ת אבל יש הבדל. זה לא שתטעם בצ׳יפס עוף או בשר, אבל אתה תרגיש שזה טעם בשרי. ולא הבנתי חילוקך בין ״טעם עוף״ לבין ״טעם משונה״. כל עוד שיש פה טעם לשבח זה כבר לא נ״ט בר נ״ט.
 11. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  אני מזמין את כבודו לעשות ניסוי - יקח נא כת״ר שני סירים מלאים שמן, באחד תשים צ׳יפס רגיל, באחד תשים שניצל/בשר, ואחרי 10 דק׳ שיטוגן ויהיה מוכן לאכילה, שים צ׳יפה בשמן. לאחמ״כ יטעם נא את הצ׳יפס בשמן שלא בושל בו בשר, ואת הצ׳יפס שכן בושל בו בשר. רמז: יש הבדל בטעם. וכבודו הביא בשם היד יהודה שאם אני...
 12. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  עברתי על מה שכתבת בעיון די נמרץ. ונראה לי שבכל האריכות לא נכנסת לעניין חשוב והוא המציאות - צא נא וראה כי במסעדות מלבד מה שמטגנים את הצ׳יפס באותו שמן, טעם הבשר בשמן נותן טעם לשבח בצ׳יפס, ואינו דומה צ׳יפס מטוגן בשמן נקי למטוגן בשמן בשרי. ואמנם צריך לשאול אולי את דעת הטבחים, אך על פניו נראה בפשיטות...
 13. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  בגלל זה הבאתי את המשך הדיבור שלי, שם כתבתי שהסברא היא שזה עניין של ממשות הנקניקיות. והגע בעצמך, הרי בתבשיל של בשר מעיקר הדין מותר אע״פ שיש בזה משיכת שמן של הבשר. הא לך שחלק מהבשר הוא שומניותו. א״כ בשמן גוף שמנוניותו של הבשר מתאחדת עם כל השומן ונעשה כבשר ממש ולא כתבשיל של בשר. ושם ג״כ נידון...
 14. ל

  שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

  אעשה העתק הדבק ממה שכתבתי בפורום שכן: יש לציין שלא עיינתי במה שכתבת בארוכה (עדיין), אחזור אולי אח״כ לעבור על זה.
חלק עליון