תוצאות חיפוש

  1. נ

    נידונים אקטואליים בבחינות הרה''ר

    כמדומה שכל כוונתם שתביא המקורות בעניין אם זה גמרא או ראשון וכדו' ואח"כ דעת השו"ע והרמ"א נושאי כלים ותו לא. ולפי המקורות מה אמור להיות לכאורה הדין בזה לדעות השונות. לא נראה לי שרוצים אחרוני הזמן אלא לראות האם הנבחן יודע בשאלה אקטואלית להבין איזה נידונים בגמרא טוב"י שו"ע ונושאי כלים קשורים לשאלה...
חלק עליון