תוצאות חיפוש

 1. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  הספר הודפס בכמות מצומצמת בכריכה רכה ב' כרכים, ניתן לקנותו בחמישים ש"ח (כשליש ממחיר הדפסתו), וכן ניתן לקבלו חינם לצורך בתי מדרשות חשובים, ובתנאי שיניחוהו בצורה רשמית בספריה, אפשר ליצור קשר במייל- A0583234688@GMAIL.COM
 2. כ

  מאמר בענין השמטות הבית יוסף

  איני נמצא כעת מול ספרים, אך מה שזכור לי כעת שבסי' בחושן משפט העוסק בדינא דגרמי, הביא הב"י מכלי ראשון אפילו את קונטרס דינא דגרמי לרמב"ן, עי"ש בלשון הב"י.
 3. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  חודש בראבי"ה עד סימן קמ. וחודשו כל הלכות סעודה וברכות.
 4. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  קישור קבוע שבו מתעדכנות תדיר המהדורות המעודכנות של הספר אור חדש - אסיפת רבבות שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י, על סדר כל הטוש"ע https://drive.google.com/file/d/117KIZemP8lZEgdOo20GyyNKVsYEG0585/view?usp=sharing סיימתי ראב"ן והתחלתי ספר ראבי"ה עד סי' צב.
 5. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  נקט ראשונים שחיברו דברים מקיפים בכל התורה וגם היה לב"י את ספריהם, אבל לא בא להחליש כח שאר הראשונים, אמנם ודאי שיש חילוק גם בשאר הראשונים בין גדולים יותר לגדולים פחות.
 6. כ

  מאמר בענין השמטות הבית יוסף

  יש ספרים שנדירים אבל אינם נחשבים לאבודים כגון ספר הפליאה, אבל יש ספרים שהם נחשבים כאבודים, בדרך כלל המדד שלי הוא שאם ציינו המציינים היכן הוא בגוף הספר כנראה שאינו אבוד. ספר אוהל מועד ועוד ספרי ראשונים הם נדירים מחמת ענין של היצע וביקוש, כיון דאין ביקוש כל כך לספרי ראשונים לכן לא מדפיסים כל כך...
 7. כ

  קולות בד"צ העדה החרדית.

  למה אינו בטל בס'?
 8. כ

  מאמר חדש בנושא ידע הנצרך לתורה

  מאמר שנכתב בימים האחרונים.
 9. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  המהדורה ההיא כבר אזלה מזמן, אמנם כעת תודפס מהדורה חדשה בכמות מצומצמת, והמועניין לרכוש ב-50 ש"ח ב' כרכים כריכה דקה (זה הרבה פחות מעלות ההדפסה), וכן גבאי בתי מדרשות המעונינים לקבל ספר בחינם (לבתי מדרשות של בני תורה, אבל לא לישיבות, ובתנאי שהספר יונח בצורה רשמית בספריה), יצרו עמי קשר במייל-...
 10. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  בסיעתא דשמיא סיימתי את ספר החינוך והמהדורה חודשה בקישור הנ"ל, וכעת אתחיל בעז"ה ספר תמים דעים להראב"ד.
 11. כ

  ספר צניעות לנשים- הרב רונן חזיזה

  הזדמן לידי ספר זה ואורו עיני, ספר כל כך איכותי מפורט ומבואר, אמנם הלשון שלו קצת ישירה, אבל אין ברירה בענינים אלו צריך לדבר ברורות כי התמימות אצל הנשים גדולה בתחום זה. ממליץ בחום על הספר.
 12. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  אני קורא לזה הערה מחמת שכשיש מחלוקת אף אם הב"י או השו"ע פסק כצד אחד, מ"מ הצד השני חזי לאיצטרופי כשיש כמה צדדים נוספים או כשיש צורך גדול מאוד (במחלוקות מסוימות), וכשכמות הראשונים משתנה אף אם הפסק העיקרי לא משתנה מ"מ יש לזה איזה שהיא השלכה, ואולי הלשון לא מדוייקת לגמרי, על כל פנים כשאני כותב יש...
 13. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  הפעם אודה את ה', סיימתי את ספר המצוות הגדול, ושיבצתי דבריו בספר הנ"ל, וכעת אחל בעז"ה ספר החינוך. הספר המעודכן מצורף בקישור הנ"ל.
 14. כ

  מכתב תגובה ומחאה בענין מכתב שהופץ ברשות הרבים ע"י הר' יקותיאל אוהב ציון

  אם מישהו יוכל לשלוח לי בפרטי את המייל של הרב אושרי אזולאי, לצורך איזה ענין, תודה רבה.
 15. כ

  ספר אור חדש - אסיפת אלפי שיטות ראשונים שלא נזכרו בב"י וסידורם על סדר כל הטוש"ע

  המהדורה המעודכנת יותר מאלף שש מאות עמודים. https://drive.google.com/file/d/117KIZemP8lZEgdOo20GyyNKVsYEG0585/view?usp=sharing
 16. כ

  כזית לפי נפח

  לגבי כזית המחלוקת ידועה, אבל לגבי רביעית הלא בהדיא בגמרא כתוב אצבעיים על אצבעיים דהיינו נפח.
 17. כ

  תופעה רבנים מחזירי בתשובה בימינו.

  לדאבונינו דברים שהיו פשוטים מאוד בדורות עברו הלכו וניטשטשו, חוזר בתשובה ראוי להוקירו, אבל מכאן ועד ללמוד ממנו ולתת לו לדבר ברבים וכל שכן לפני צעירים, הדרך רחוקה, כמובן אין כוונתי שחוזר בתשובה אין לו תקנה, אלא הוא צריך להתבשל כמה שנים טובות וללמוד תורה בהתמדה כדי למחוק את מה שבדעתו ולמלאות עצמו...
 18. כ

  בענין מסירת שיעור לנשים

  על אף הצדק בדבריך הנעימים, באופן כללי המציאות מראה שרק כשמציפים מודעות על נושא מסוים, נעשים בו שינויים, ואם הדבר לא מוצף, יכולים להעשות עוולות מאות שנים.
 19. כ

  בענין מסירת שיעור לנשים

  יעויין במה שכתבתי בזה בספרי המצורף כאן, בעמוד 1214 למטה, ויעויין שם בשאר דיני צניעות הנשים שנכתבו שם.
חלק עליון