אבות פרק ב'

כתוב במשנה א רבי אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבריה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים ונראה לי לפרש שהשלושה דברים הולכים על סוף פרק א' ששם כתוב על שלושה דברים העולם עומד על הדין על האמת ועל השלום שאם הדין שלך הוא דין אמת והאמת שלך היא אמת והשלום שלך הוא שלום אז אתה לא בא לידי עבירה, אבל אם הדין שלך הוא לא דין והאמת שלך היא לא אמת והשלום שלך הוא לא שלום אז אתה בא לידי עבירה ואם כן דע שעין ראוה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים.
 
חזור
חלק עליון