אדם שתורם ספר שכתב לביהמ"ד מכספי מעשר, מחשב לפי מחירו בחנות, או כמה שעלה לו להדפיס?

dvidcohen

Active member
נסתפקתי באדם שתורם ספר קודש לביכנ"ס מכספי מעשרותיו, והספר לדוגמא עלה לו להדפיסו - 30 ש"ח, והוא נמכר ב-50 ש"ח.
האם ינכה ממעשרותיו 30 ש"ח או 50 ש"ח?
 
לכאו' פשוט שמנכה לפי מה שהספר שווה עכשיו למה הדבר דומה לאומן שמחתיכת עץ ישלא שווה כלום יודע לעשות סטנדר ששווה 200 ש"ח וכי לא נחשיב זאת למעשרות הא סו"ס עכשיו השוי של זה עלה
 
נסתפקתי באדם שתורם ספר קודש לביכנ"ס מכספי מעשרותיו, והספר לדוגמא עלה לו להדפיסו - 30 ש"ח, והוא נמכר ב-50 ש"ח.
האם ינכה ממעשרותיו 30 ש"ח או 50 ש"ח?
נדון יפה
לפו"ר נראה שיחשב לפי 50 כיון שעתה נמכר ב 50. וזהו שוויו.
 
יש נדון דומה לזה בחו"מ במי שהזיק את חבירו מלבוש אישי כגון משקפיים, כמה ישלם לו לפי ערך מה ששילם או כפי ערך השווי הממוני שלו בשוק. אבל לפו"ר אינו ענין לנד"ד.
 
חזור
חלק עליון