אני נפעם מהפורום החשוב הזה

גם כעבור יותר מעשר שנים, קשה להדביק למרן שליט"א* את התואר זצ"ל.
*וסליחה ששוב התבלבלתי...
כך קרה גם עם ראש העיר מר משה ליאון נ"י שהיה ביזדים ואמר מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א ואז כל הרבנים והאנשים אמרו זצ"ל ואמר בשבילי הוא עדין חי
 
גם כעבור יותר מעשר שנים, קשה להדביק למרן שליט"א* את התואר זצ"ל.
*וסליחה ששוב התבלבלתי...
הזכרת לי את מה שמרן כתב על אחד הספרים "גואל אחרון, עובדיה יוסף". כבר חשבו להוציא כיפות עם כיתוב של שמו במקום יחי אדוננו...
בסוף התגלה שזה היה הספר האחרון, ומרן גאל אותו בכך שקנה אותו....
 
הזכרת לי את מה שמרן כתב על אחד הספרים "גואל אחרון, עובדיה יוסף". כבר חשבו להוציא כיפות עם כיתוב של שמו במקום יחי אדוננו...
"יחי מרן אדונינו מורינו ורבינו מלך הגאולה לעולם ועד"
 
כך קרה גם עם ראש העיר מר משה ליאון נ"י שהיה ביזדים ואמר מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א ואז כל הרבנים והאנשים אמרו זצ"ל ואמר בשבילי הוא עדין חי
כך קרה גם השנה עם הרב בן ציון אזרחי שליט"א שהיה ביזדים ואמר מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א ואז כולם אמרו זצ"ל ואמר בשבילי הוא עדין חי
 
רק היום שמתי לב לפורום החשוב הזה שנושא בגאון את תורתו של מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א ובנו ממשיך דרכו
אשריכם מנהלים יקרים שעוסקים בעבודת הקודש!
חזק ואמץ!
ברוך הבא בשם ה'.
 
גם כעבור יותר מעשר שנים, קשה להדביק למרן שליט"א* את התואר זצ"ל.
*וסליחה ששוב התבלבלתי...
אבל שליטא זה ר"ת שיחיה לאורך ימים טובים אמן, ומה שייך לומר שליטא שהוא דבר לבטלה... ויותר נכון לומר כמו אצל ר' חייב טייב זי"ע "לא מת"... כמו "יעקב אבינו לא מת"
אבל דבר אחד נכון שעה לפני שמרן נפטר קראו לו "חיים" בשונה מכל החולים שקוראים להם "רפאל" וזה מרמז שבאמת הוא עדיין חי בדור הזה, ואין רגע בעולם שלא נושמים מתורתו הקדושה.
 
לפני שמרן נפטר קראו לו "חיים" בשונה מכל החולים שקוראים להם "רפאל" וזה מרמז שבאמת הוא עדיין חי בדור הזה
רופא חולי עמו ישראל
רבנו חיים עובדיה יוסף
חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה - ר"ת צ"ג. מספר שנותיו של מרן זיע"א...
לית דבר דלא רמיזי באורייתא (תענית ט.)
 
ברוך הבא הרב @חרבות ברזל, רק מה תעשה אחרי המלחמה? השם שלך יהיה פחות רלוונטי..
אולי תשנה אותו מעכשיו למשהו יותר עכשווי כמו 'ביאת המשיח'
אחרי ביאת המשיח לא חסרים שמות כבר יש לנו פה את הרב @עשירית האיפה.
 
ברוך הבא הרב @חרבות ברזל, רק מה תעשה אחרי המלחמה? השם שלך יהיה פחות רלוונטי..
אולי תשנה אותו מעכשיו למשהו יותר עכשווי כמו 'ביאת המשיח'
אחרי ביאת המשיח לא חסרים שמות כבר יש לנו פה את הרב @עשירית האיפה.
דיה לצרה בשעתה... ;)
אגב השם הזה רלוונטי גם לאחר המלחמה. למלחמתה של תורה וכדברי חז"ל ת"ח מחדדין וכו'.
 
חלק עליון