• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

אריכות הדיבור וקיצור המחשבה...

מוישי ס"ט

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

ב"ה הפורום כבר כמה שנים עולה ומתעלה. ומתבררים בו דברים טובים נעימים ומועילים. ברוב ככל המקרים הכל ברמה גבוהה ובשיח מכבד כדרכם של תלמידי חכמים הלומדים לשם שמים.
לדוגמא אפשר לראות את האשכול של הכזית עם הרב ינון שליט"א. איך שהכל שם בצורה מכבדת ויפה. וברמה גבוהה עם שאר חברי הפורום היקרים הי"ו. ויש עוד הרבה דוגמאות רבות. וכל אחד יכול לראות זאת.
אך דא עקא כי לאחרונה ישנם כמה אנשים שודאי לא מתוך רוע לב או התנשאות. אבל תמיד הם חייבים להיות ה"מילה האחרונה" בכל ענין ונושא... גם בנושאים שאין להם שמץ בו כלל ועיקר. ומסופקני אם יודעים צורתא דשמעתתא. וכשמעירים להם שהם טעו אז מיד הם מסבירים שהם לא טעו אלא התכוונו וכו' וכו',,, והבעיה במי שחושב שהם טעו, שודאי הוא לא הבין. וכד'. וע"ז יאות לומר דגם אבי"ל מחריש חכם יחשב.
אנחנו רוצים לשמור על הרמה של הפורום ולכן אסכם הענין במילה אחת "וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך".
שבת שלום ומבורך.
 
נערך לאחרונה:
פותח הדיון
פותח הדיון
מ

מוישי ס"ט

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

חשבתי שאותו אחד יבין, כי די לחכימא ברמיזא דשמיה טמון ברמ'ז. אבל כנראה אינו חכם. ודו"ק ודו"ק ודו"ק....
וחבל.
שבת שלום.
 
חלק עליון