• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

ביבי יה חביבי.

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

פעם סיפר מרן חכם עובדיה על אברך אחד שלקח הסכמה מאחד מגדולי הדורות [אולי האור שמח או ר' יצחק אלחנן] ויצא לאסוף כסף, ואילו שכנו לקח המלצה מאחד מראשי המשכילים וגם הוא יצא לאסוף ממון, ועד שהראשון אסף כמה פרוטות, הצליח השני לאסוף הררי כסף
ויאמר לו הרב אל ירע בעיניך ואל יחר לך, כי לראשון יש המלצה מירמיה הנביא!
שאמר הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים
זה הביבי אינו כבשה תמימה
ואם לפני שנתיים היה מפנה את כסאו לטובת רעו הטוב ממנו היינו חוסכים את כל ההפגנות נגדו והתעצמות השמאל שהוליד את העגל הזה
 
חלק עליון