בעזרת ה' ברוך הוא מאמרי בטחון וחיזוק לקירוב הגאולה השלימה ברחמים גדולים וניסים גדולים בתשובה שלימה בקרוב קרוב אמן ואמן.

בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבת שלום ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

גזרת עליון ג'.​

"כשנודע סוד זה לאדם,
צריך להבין שלא יהיה חילוף אצל האדם בדבר שהוא רוצה לעשות,
בין שנעשה דבר זה כרצונו, ובין שלא נעשה כרצונו,
כיון שהכל הוא מהבורא יתברך.
והוא יודע שכן טוב לו שלא היה נגמר ונעשה כרצונך,
ומכח זה לא יקפיד אדם לעולם לצער
על איזה דבר שחשב לעשות ולא עלה בידו מהכח לפועל,
לפי שהוא יאמין שרצון הבורא הוא להיפך,
ובודאי, אם היה ישר לפני הבורא, היה לי לסעד לגמור.
ועכשיו, שאין כח בידי לגמור, בוודאי לא עלה דבר זה לרצון לפני הבורא,
ומכח זה עשה לי טובה, עוד מכח זה שלא עשה לי דבר זה" (בעש"ט מקץ אות י"א)


שבת שלום
💐

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

לא יוצלח.​

עיקר ההצלחה!
למדנו מכאן שכשאדם מרגיש לא יוצלח,
זה יכול להביא לו המון תועלת.
זה מכריח אותו לעשות את השם יתברך המרכז בחייו.
כי הוא מרגיש ברור, שהוא זקוק מאוד לסייעתא דשמיא,
ואף שכל 'יודעים' שצריך סייעתא דשמיא,
אבל אצלו מתקיים "וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ"
כשלא ישנת מספיק וראשך כבד עליך,
או שאין לך כשרונות,
או שאתה בעצבות,
דע לך שיתכן שזוהי השעה היקרה שלך!
דוקא בשעה כזאת ובמצב כזה תתעלה ביותר!
"אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה"


AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5


להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

לשמוח על כל רצון טוב!​

כחלק משמחת האדם עם מעלותיו ומצבו,
כתבנו הרבה פעמים שעל האדם לשמוח
אף עם רצון שהוא לא זכה להוציא מהכח אל הפועל.
כתוב בספר 'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש (תרומה ק"נ):
'אין שום רצון טוב שיהיה נאבד מלפני המלך הקדוש.
בשביל זה אשרי מי שמהרהר הרהורים טובים לשוב אל הקב"ה,
שאף על פי שאינו יכול לעשות אותו בפועל,
עם כל זה הקב"ה מעלה את רצונו ומחשבתו כאילו היה עושה,
כי מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה'.
(כמובן, אם מסתפקים ברצון, הרי אין זה רצון אמיתי!).

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

חסדי ה'.​

דוד המלך עליו השלום אמר: "וַאֲנִי כְּזַיִת רַעֲנָן" -
הרי אני מחזיק באמונה שלמה בחסד ה',
כפי שעץ הזית רענן בכל ימות השנה,
וכך אני "בָּטַחְתִּי בְחֶסֶד אֱלֹקים",
חזק אני באמונתי תמיד,
הן בקיץ המסמל תקופות רגועות ויפות,
והן בחורף המסמל תקופות סוערות וחשוכות,
בכל אלו בטחתי בחסד ה'.
ולא זו בלבד אמר, אלא בְחֶסֶד אֱלֹקים,
היינו, החסד שנמצא בבחינת אלוקים (שהיא דִּין)
שגם כאשר היה נראה כדין,
בטחתי בחסד הטמון והנסתר בתוכו.

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

פעם הייתי.​

הרבה פעמים יש לנו הרגשה של -
"פעם הייתי יותר טוב, עכשיו אני בירידה".
צריך לדעת שזהו עצת היצר הרע.
האמת היא שאם אתה במצב שקשה לך הלימוד או התפילה
ואתה עדיין מחזיק ואינך מתייאש,
אז התורה והתפילה שלך מעולים פי כמה וכמה
ממתי שהכל הולך טוב!

תמיד תדע ותרגיש שאתה בעלייה, ועל ידי זה אכן תהיה כך!!
מחשבותיך הטובות ישנו את המציאות!
הן בהרגשה שלך, ואפילו בהרגשותיהם של אחרים כלפיך!!

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב שלום אהרון שמואלי בן רחל שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

עיקבתא דמשיחא.​

דור עיקבתא דמשיחא –
שאין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים.
האריז"ל כבר אמר -
'כמה כל מעשה קטן בדורנו שוה לאין ערוך לעומת הדורות הקודמים.
כמה שאנו חלשים,
אנו גם יותר גדולים כיון שמתוך חולשתנו,
אנו צריכים להיות עם השי"ת יותר מכל דור.
ועל ידי שאנו נתחזק בבטחון ובקשר עם השי"ת,
ונדון את דורנו לזכות,
גם הקב"ה ידון את דורנו לזכות ויביא ישועתנו!'

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב שלום אהרון שמואלי בן רחל שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

"עָשָׂה וְעוֹשֶׂה וְיַעֲשֶׂה"​

מעבודות היסודיות בעבודת השם היא מצוות הביטחון,
ומהותה שיבטח ויניח עצמו על ה' שברחמיו ובחסדיו
מנהיג אותנו ומשגיח בהשגחה פרטית על כל אדם ועל כל מעשה קטן כגדול.
ולהגיע לידי כך שבוטח בו יתברך, ומפקיד בידיו כל הקורות אותו.
כל זה ייתכן רק כאשר האדם חי באמונה שהכל מאיתו יתברך
והוא "עָשָׂה וְעוֹשֶׂה וְיַעֲשֶׂה" לכל המעשים
ובעקבות כך מגיע לביטחון שלם באלוקיו.
בוודאי שמשפיעה אמונה על תפילתו של אדם,
שמכוון את לבו לבורא יתברך ובוטח בו בלב שלם שימלא משאלותיו,
בידעו "אֲשֶׁר בְּיָדוֹ נֶפֶשׁ כָּל חָי" להיטיבו ולדאוג לכל צרכיו.
AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבת שלום ויום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב שלום אהרון שמואלי בן רחל שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

תוכנית מותאמת.​

אתה נולדת בעל כרחך, וקבלת מצב -
בית, הורים, שכנים, ידידים ופרנסה וכו' וכו'
בעל כרחך.
גם חלקך ונסיונותיך הם מן הקב"ה,
לטובתך,
גם אם לא תרצה,

אז אל תנסה לחשוב על תפקידו של השני
ולבטל את יקרות מצבך!
אם תדע את האמת בסיפור של חיי השני,
כבר לא יהיה לך במה לקנאות!
קנאה זהו שקר ושטות!
תסגור את עיניך ואל תראה שום דבר זולת חלקך הטוב!
ואל תתן להקב"ה 'עצות' איך לנהל את חייך!!

שבת שלום
🪴


AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

נשאת ונתת באמונה?​

שואלים כל אדם בבואו לעולם העליון 'נָשָׂאתָ וְנָתַתָּ בָּאֱמוּנָה'(שבת ל"א )
ולכאורה, הרי לא כל אדם עסקיו במשא ומתן,
וכי אדם שאינו עוסק במסחר, האם לא יִשָּׁאֵל 'נשאת ונתת באמונה?
אלא, ששואלים כל אדם, האם עסק והתייגע במידת האמונה, כמו יגיעתם של הסוחרים,
כי אין האמונה נרכשת בלב האדם,
אם אינו שם את כל משאו ומתנו במידה זו כדרך הסוחרים,
המניחים כל חפצם ומוחם בעסקיהם.

הדבר משול לכוס מים המצויה במקום קר,
שאם יסיח האדם דעתו מן המים,
הרי שבמהרה יקפאו ויהפכו לקרח.
כך גם עניין האמונה - במעט היסח הדעת, עלול להתקרר מאמונתו ולאבד אותה.
AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5


להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

חינוך.​

הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות
לחנך את בנך או תלמידך שציער אותך,
הוא להראות לו שליטתך על עצמך!
כשאתה מקפיד עליו אתה לא שם לב,
כמה כעס, עקשנות, נקמה, וגאוה מעורבבים בתגובה שלך!
רבינו גרשון ליבמן זצ"ל אמר 'שכיום ביקורת פסולה, כי הדור אינו יכול לסבול ביקורת'.
AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

סבלנות שמחה אמיתית.​

"וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים"..
ממצוות ה'ערלה' למדים כי ע"י סבלנות מגיעים לשמחה אמיתית
במדרש רבה (כ"ה ב'): דרש רבי יהודה בן פזי:
מי יגלה עפר מעיניך, אדם הראשון, שלא יכולת לעמוד על צוויך שעה אחת,(כי בתשיעית נצטוה, ובעשירית עבר על הציווי)
והרי בניך ממתינין לערלה ג' שנים!
בני ישראל זוכים למעלה שלא זכה לה אדם הראשון.
הוא לא הצליח להמתין אפילו שעה אחת
ובניו ממתינים שלש שנים ואינם אוכלים פירות ערלה.
ומשמע שהחטא הראשון בבריאה היה חסרון בסבלנות.
גם שורש כל החטאים - חטא העגל היה שייך לזה.
הרי אילו המתינו כמה שעות היה משה רבינו כבר יורד מההר.
כשאדם הראשון לא המתין הוא גורש מגן עדן.
ומה זוכה מי ששומר מצוות ערלה?
בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם.
הוא מביא פירותיו לירושלים – משוש כל הארץ – ואוכלים בשמחה ובהילול, - זהו טעם גן עדן בעולם הזה!
גן עדן נועד למי שאינו עושה עולם הזה עיקר חייו,
ויש לו סבלנות להמתין לעולם הבא.
והוא זוכה בסוף לשמחה אמיתית.
ומעין זה זוכה מי שממתין שלוש שנות ערלה.

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

יגיעה.​

האמונה בהשם יתברך, אינה באה לאדם בקלות,
ונצרך יגיעה רבה כדי לקבוע את האמונה בקרבו,
ורק מתוך יגיעה ומאמץ, זוכים להחזיק באמונה.
זהו מה שאמרו חז"ל (מגילה ז') "יגעתי ומצאתי תאמין"
כי רק המתייגע זוכה לבוא אל האמונה,
אבל "לא יגעתי ומצאתי - אל תאמין",
כי אין האמונה דבר של מה בכך, ולזכות בו בלי יגיעה מרובה

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הקב"ה רואה בצערך.​

אם אתה לומד מוסר ואתה מרגיש לא טוב על מצבך או על איזה חטא מסוים שנכשלת בו.
ומצוי מאוד שאדם מייסר את עצמו בלימוד המוסר,
ומרגיש גרוע ממה שצריך.
אתה צריך לדעת שהקב"ה רואה בצערך,
ומרגיש אתך בכאבך, ורוצה להחזיר לך כפל כפליים!
ויתכן שאתה מביא על עצמך על ידי זה הרבה ברכה.
בודאי שלכתחילה אדם צריך לדון גם את עצמו לכף זכות,
אבל אם התייסר, יכול לשמוח ולדעת שמחכה לו הרבה ברכה!
היצר הרע עובד חזק לגרום לאנשים להרגיש רע עם עצמם –
כדי שיהיה להם קשה להמשיך בעבודת השם,

ולכן לכתחילה צריך תמיד לחשוב טוב על עצמו,
כי כשהוא חושב שהוא טוב הוא ממשיך להתעלות.
ואין מה לדאוג!
על השמחה עצמה גם כן מקבל המון שכר בשמים –
ובמיוחד אם הוא צריך להתאמץ לשמוח.

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

כוח מהתהלים.​

יכול כל אחד לשאוב כוחו באמירת תהלים שחבר דוד המלך
כנגד כל מה שיעבור איש ישראל.
"כל מה שאמר דוד המלך ע"ה לא כנגד עצמו בלבד אמר,
רק הוא נקרא ספר תהלים.
כי כל אדם חייב להלל ולשבח לה' יתברך בהם,
כי כנגד כל ישראל אמרם"
... (מדרש שמואל מגורי האריז"ל אבות פ"ו מ"י)
שנאמרו כנגד כל ישראל על ידו
והוא כמו שליח מאתו יתברך כנגד כל ישראל.

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב וחודש טוב ושבת שלום ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

דוד המלך.​

דוד המלך נולד אדמוני שזהו סימן שהיה לו יצר הרע קשה של כעס ורציחה,
ובסוף הפך את עצמו לנעים זמירות ישראל.
וזהו כמו שנתבאר שהתורה ניתנה לנו כדי להפוך את מדותינו לטובה.
דוד בשתים ועלתה לו
(חטא פעמיים ואעפ"כ לא נטרד מהמלכות, ואילו שאול באחת, ונטרד )(יומא כב:).
למרות שנולד עם כוחות שליליים, זכה להלחם עם יצרו,
על ידי השירות ותשבחות – ענין ביטול להשם יתברך, ובטחון.
ולכן כמה שיהיה יצרו גדול, הקב"ה לא יעזבנו בידיו.
וזוהי המלכות האמיתית – ביטול למלכות השם יתברך.
וזה לא יתקלקל אף אם חטא.
לא נולדנו בשביל שהכל יהיה קל, ולנוח! אדם לעמל יולד!!! שבע יפול צדיק וקם.

שבת שלום
וחודש טוב ומבורך
🌺AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב וחודש טוב ושבת שלום ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הבוטח ומקווה.​

כל הבוטח ומקווה, תפילתו עולה לד' בלי שום אמצעי, לא על ידי מלאך, אלא -
"לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי" – בלשון נוֹכֵחַ לא ע"י שליח,
כי הוא "קו" הבוקע עד ה' ממש.
והנה, כשאדם מתפלל, אם יש הרבה מקטרגים חס וחלילה,
יכולים למנוע ולעכב על התפילה מלהתקבל,
אבל מי שבוטח בד', הקב"ה כביכול יורד לשמוע תפילתו מפיו של המקווה
ועל זה נאמר "קַוֹּה קִוִּיתִי ה' וַיֵּט אֵלַי וַיִּשְׁמַע שַׁוְעָתִי" (מתוך פרוש הרמח"ל)

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב וחודש טוב ושבת שלום ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

יִהְיוּ לְרָצוֹן.​

על האדם לערוך תפילתו בבקשתו מתוך אמונה שהשם יתברך הוא היודע מה טוב עבורו
וכמו שאומר הרה"ק הקדושת לוי ע"ה -'כשאתה מתפלל "אַל תַּעַשׂ תְּפִלָּתְךָ קֶבַע, אֶלָּא רַחֲמִים וְתַחֲנוּנִים לִפְנֵי הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא"
שכאשר יתפלל ויבקש מאת ה', יזהר שלא יתפלל שיהיה בתפילתו כמו שהוא רוצה,
רק כך יבקש מאת הבורא - מה שאני מתפלל יהיה רק לפי חסדך וכפי רחמיך וכפי דעתך ורצונך כך תיתן לנו.
וזהו "יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה'" ( תהילים י"ט ט"ו),
כלומר שהבקשה תהיה "שיהיו לרצון אמרי פי", מה שאני מתפלל זה התפילה,
שיהיה לְפָנֶיךָ ה' - כמו שאתה רוצה ה' יהיו לרצון.
וזהו כוונת חז"ל "אַל תַּעַשׂ תְּפִלָּתְךָ קֶבַע",
שיהיה אדם נזהר שלא יעשה תפילתו דהיינו כמו שהוא רוצה כן ייקבע,
ויהיה רק "רַחֲמִים וְתַחֲנוּנִים" שלך להשי"ת
שיבקש רחמים מאת השם יתברך כפי גודל חסדו וטובו המקום ברוך הוא,
אבל לא יבקש שתפילתו - שמה שמבקש מאת השם יתברך כן יהיה,
רק זה יהיה עיקר בקשתו בתפילתו,
כפי דעת ורחמיו השם יתברך כן יתן לו השם יתברך כפי חסדו וטובו.
1720337773918.png

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

התכלית.​

אנשים שתמיד מודים להשי"ת, הם יותר קרובים, ויותר קל להם להגיע לבטחון.
לפעמים (במצבים מסויימים, ואנשים מסויימים) צריך להשקיע הרבה שעות,
ואפילו יום שלם עד שיתחילו להרגיש את הבטחון.
תזכור: להגיע לבטחון – זוהי התכלית שהגענו לעולם הזה
וזה הרבה יותר חשוב מעצם הישועה שאתה צריך!

יש סגולה שאם עבדת קשה להגיע לבטחון,
אף אם לא הרגשת בטוח בסוף,
בכל זאת הקב"ה ישלח לך ישועתך על ההשתדלות וההשקעה להגיע לבטחון!

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים
 
נערך לאחרונה:
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב רפאל יהודה דרעי בן אסתר שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

דרך חיים.​

"הִנֵּה כִי כֵן יְבֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא ה '"
שכאשר מתהלך באמונתו ומלמד את בניו דרך חיים,
כיצד לקבל כל דבר הבא בעולם בתמימות ובאמונה,
שכָּל דְּעָבִיד רַחְמָנָא - לְטַב עָבִיד, גם שנראה להיפך
ומחדיר בהם כי 'אֵל אָדוֹן עַל כָּל הַמַּעֲשִׂים' וְהוּא לְבַדּוֹ "עָשָׂה וְעוֹשֶׂה וְיַעֲשֶׂה לְכָל הַמַּעֲשִׂים",
בכך חיים הם בצילו של מקום בתורה ויראת שמים
וַאֲנִי כְּזַיִת רַעֲנָן מפרש רש"י: 'ואני' הנרדף עתה בידך,
אהיה כזית רענן בבנים ובני בנים בבית הקב"ה.

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

מוקדש לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
הרב אליהו אבוחצירא בן עזיזה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הצלחה אמיתית.​

כמו שבארבעת המינים חייבים גם את הערבה,
כך בחיי כל יחיד ויחיד,
הוא חייב את כל המצבים שעובר.
והרי עיקר ההצלחה בעולם הזה,
הוא כדברי הרמב"ם בהלכות מזוזה:
'אין דבר שעומד לעד ולעולמי עולמים,
אלא ידיעת צור העולם'.

ההצלחה האמיתית היא רק ההתבטלות להשי"ת.
ודוקא במצבי ירידה,
האדם זוכה באמת יותר להגיע לביטול הזה!
וזהו אחד הסיבות
שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד!
לכבוד נשמת הרב רפאל יהודה בן אסתר דרעי.
לעילוי נשמת איטה בת שמואל ז"ל

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
חזור
חלק עליון