ברכת השניצל סויה והתירס | גליון 5 אות ב

שאלה: מרן הראש"ל שליט"א אמר בשיעורו השבועי בלווין: ברכת השניצל- שהכל, בגלל שהדגן לא מעורב בו אלא רק מעטפת לעוף. האם על שניצל תירס יברכו מזונות, בגלל שהדגן מעורב בתוך המילוי?

תשובה: מרן הראש"ל שליט"א אמר בשיעורו השבועי בלווין: ברכת השניצל- שהכל, והוסיף שאם רואים מישהו שמברך מזונות- לא צריך לצעוק עליו, אלא לומר לו בעדינות: שמדברי מרן הבית יוסף מבואר שהברכה על השניצל היא שהכל, ולא מזונות. ומי שמברך מזונות- זה בסדר, אבל יותר נכון לברך שהכל.

בשניצל סויה- הנידון האם מברכים מזונות או שהכל, בגלל שמעורב בו דגן. הדברים נתבררו ע"י ר' ראובן יוסף מיארה שליט"א שעסק הרבה בנושא זה. הוא פנה לחברות שמייצרים את השניצל. וכך נאמר לו: בחברת טבעול- שמים קמח בתוך התערובת, אבל הוא רק כדי לדבק ולייצב, ולא בשביל להטעים ולהשביע. בחברת זוגלובק שניצל סויה: לא שמים קמח, אלא מייצבים ע"י חומרים אחרים. שניצל תירס: בתערובת לא שמים קמח, אלא מעל השניצל (לפני הציפוי) שמים שכבה דקה של קמח, כדי לייצב את התירס שלא יזוז ממקומו.

למסקנה: הדגן לא ניתן כדי להטעים ולהשביע. ולכן בכל החברות- הברכה על השניצל תהיה שהכל.
 
לכאו' בשניצל סויה לא שייך כלל הטעמים שמרן הראש"ל שליט"א צידד בהם לשהכל, כי אם תוריד את הציפוי זה לא ראוי למאכל אדם כלל. (תנסה לקלף את הציפוי ולחמם ולתת למישהו תגיד לי אם מישהו אכל...).
ולכן לכאו' פשוט שברכתו מזונות אף למה שצידד מרן שליט"א שעל שניצל עוף יש לברך שהכל.
 
חזור
חלק עליון