ברכת כהנים - פתיחת הידים ע"י המתברכים - בקשת מקור

אני שמעתי בשם המשגיח הגה"צ רבי דב יפה ז"ל.
הוא אמר מקור לדברים, זה כתוב באיזה ספר מנהגים או משהו כזה???
שמעתי שכך נהג רבי אליהו לופיאן זצ'ל משגיח של כפר חסידים
אולי איחלף לך עם רבי דב יפה ז"ל שגם הוא היה משגיח דכפר חסידים?
 
חזור
חלק עליון