• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

בשורה משמחת: הספר החדש "ילקוט יוסף ברכות חלק א'" במחיר מוזל לקבוצות רכישה

יש קונטרס אחד הנקרא 'מענה ציון' הנמצא תח"י....
שמא כוונתך למענה יוסף מהר' סאסי?
עליו דיברתי והוא כן באוצה"ח
1715755430860.png
ואם אכן זה הוא אני רואה שטעיתי, כי המענה יוסף חוזר על הקונ' תשובת ציון שהבאתי למעלה, שהוא כן נדפס באדר תשע"ד, ולא נלקח משום מחשב ללא רשות, והקונ' מענה יוסף נדפס בסוף תשע"ד, כתגובה לתשובת ציון
 
מה אתה חושב שזה קל כל היום לרוץ מפה לשם כמה כבר יש כח.
ולזה אמרתי
ת''ח אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא יגמר התפקיד של הרב הראשי יגיע תפקיד אחר..............ואכמ''ל
ואז הרב ג''כ ילך ממקום למקום
ובאמת אין אחד שחושב בכלל שזה קל אך על מרן הראש''ל שליט''א שראה את אביו מרן זיע''א אין הרב היה רץ ממקום למקום ואח''כ מגיע מאוחר בלילה וכותב
זה הלחם והחלב שהיה מרן הראש''ל אוכל ושותה מקטנותו
 
חזור
חלק עליון