בשלמא בנו בידו אלא בתו בידו היא - קידושין ל:

amit26

Active member
שלום לכולם
כנראה שבדורינו זה הפוך ולכן קשה לי , מה הקושיה של הגמרא? הרי כמו שהאב הולך ודואג לבן לשידוך, למה שלא ידאג כך גם לבת? במיוחד שבימינו זה הנורמה - האב הולך לישיבה ומחפש בחור ת"ח לבת,ועוד משלם על כך הרבה כסף.
האם הקושייה היא כי בזמן הגמרא זה ממש לא היה מקובל,אלא הפניות לשידוך היו נעשים מבאי כוחו של הצד הגברי לבאי כוחה של הצד הנשי בלבד ולא ההפך?
למרות שבמעשה של ר ישמעאל עם המכוערת הענייה שהפכה ליפה אתה רואה שזה לא כך. אז מה העניין?
 
נערך לאחרונה:
בדקתי עוד באוצר,ולכאורה אכן נראה כמו שכתבתי שהנוהג היה שונה מהקובל היום ולא היו מחפשים שידוך מצד הכלה אלא מצד החתן בלבד

1715580008066.png
 
מתירוץ הגמרא משמע שהקושיא היתה כיצד יכול לדאוג שיקפצו עליה לקדשה, וא”כ מובן שבנו בידו היינו שיכול ללמדו אומנות וכו’ ובזה ירצו בו הנשים אבל בתו מאי עביד לה.
 
מתירוץ הגמרא משמע שהקושיא היתה כיצד יכול לדאוג שיקפצו עליה לקדשה, וא”כ מובן שבנו בידו היינו שיכול ללמדו אומנות וכו’ ובזה ירצו בו הנשים אבל בתו מאי עביד לה.
או שהאב יפתח את הכיס בנודניה וכולם בעיר ידעו שמי שמתחתן איתה נהיה מסודר.. ועל דרך צחות ע' בנות צלפחד שמיד אחרי שקיבלו נחלה ויהיו לבני דודיהן לנשים :)

לא כ"כ מתחבר לי להעמיד התירוץ שכבודו אמר, כי מכאן יוצא שהבן ידאג לעצמו להתחתן,אבל הסוגיא דנה בעניין חובות האב לבן - ללמדו תורה, ללמדו אומנות,להשיאו אישה!
 
חזור
חלק עליון