גיוס החברים לאיתור ספרים ומחבריהם, החסרים באוצר החכמה

@אהרן כהן ספרי הרב שלמה לווינשטיין יכנסו מתישהו?
בדיוק שאלו אותי את זה אתמול!
כנ"ל והגדת, וכל הספרים של יפה נוף????
כעת לא יכנסו, הם לא מסכימים.

יכנסו מתישהו
אי אפשר לדעת. אולי ביום מן הימים יסכימו...
 
כשכבודו כותב שמחברים לא מסכימים להכניס את ספריהם, הכוונה היא בתשלום, נכון?
על ספרי אחרוני זמנינו האוצר לא כ"כ משלם משהו רציני, אולי כפי עלות הספר או קצת יותר, כי בהרבה הפעמים האוצר הוא זה שגומל טובה עם המחברים ולא להיפך. התמורה הגדולה היא הפצת הספר בכל מקום בו מצויים לומדי תורה והנגשת הספר לשימוש באופן שהספר בא לתכליתו ולמגמת חיבורו.
 
חלק עליון