גיליון "תורת אדם" למרן הגרא"מ דונט שליט"א [מתעדכן]

סליחה על השאלה אבל מי זה הרב דונט ובאיזה ישיבה הוא מכהן? (משום מה אנשים יוצאים מנקודת הנחה שכולם מכירים את 'מרן ראש הישיבה' שלהם)
היה המשגיח בישיבת אור ברוך שנים רבות, וכיום פתח ישיבה שהיתה כשנתיים בי-ם ולפני כשנה ברה למשכן קבע בביתר עלית.
זכיתי לקבל ממנו רבות, עבד ה' גדול.
 
חלק עליון