דברי מו"ר רבי בן ציון מוצפי שליט"א על ראשי הישיבות המשוכנזים.

לא רוצה להיגרר מידי, אבל מי שלא חווה את זה לעולם לא נוכל להסביר, מצטער.
אשריך
תזכה להגדיל תורה להאדיר [ואני מתכוון באמת, לא בציניות], ותשתדל לא לקרוא את התיקון שחלילה לא יוריד לך בגישמק ובאידישקייט, חלילה חלילה
 
גם בישיבות של ראשי הישיבות הספרדים המובהקים ביותר, כגו' חזון עובדיה, יקירי ירושלים, אוהל יוסף, וכיוצ"ב לא אומרים תיקון ולא חק לישראל.
אחר המחילה, אין בזה עניין למשוכנזים, טעות גסה וחמורה. יש בזה עניין לצורת ישיבה וכך נוהגים כיום גם בפורת יוסף (ואני מאמין שאפילו בבני ציון...)
מהיכן העוז לומר דברים הפוכים מן המציאות ברגל גסה???
(תשובה: כיון שאף אחד לא יודע מיהו בעל הניק...)
 
גם בישיבות של ראשי הישיבות הספרדים המובהקים ביותר, כגו' חזון עובדיה, יקירי ירושלים, אוהל יוסף, וכיוצ"ב לא אומרים תיקון ולא חק לישראל.
אחר המחילה, אין בזה עניין למשוכנזים, טעות גסה וחמורה. יש בזה עניין לצורת ישיבה וכך נוהגים כיום גם בפורת יוסף (ואני מאמין שאפילו בבני ציון...)
מאיפה המצאת את השטויות האלה? בחזון עובדיה היו לומדים גמרא עד חצות ולאחר מכן תיקון
 
מבלי להכנס לנידון כלל, אפשר להסביר לי מהו מושג מחודש זה, שלא ראיתי לו זכר בספרי הפוסקים.
עזוב אתה לא תבין, זה מושג של אידישיקייט, זה מה שקורה שאתה מבזבז את זמנך בלילי בתיקון על התיקון, ואילו את עצמך לא תיקנת
חבל חבל על האי פסידא ;)
 
מנהג הישיבות זה מספיק
חולקים על רבי שמעון בר יוחאי. מי אתה בכלל מול רבי שמעון. קודם כל תקרא את המקורות לתיקון בתורה בציון ואחר כך תדבר. עד אז אין לך זכות לדבר כי אתה לא יודע על הנושא כלום
 
בבקשה ממך תסביר לי מה זה. על איזה עוד פרטי הלכות ודינים כלל זה חל?
אף אני שמעתי זאת רבות מ'אברכים בני תורה' במקום מגוריי, והפלא שזה תמיד נאמר על הלכות שנפסקו משום מה ביביע אומר ועוד, באיפכא מסתברא תמיד הטענה היתה מנהג הישיבות, חיפשתיו בהג"ה ולא ראיתיו עד הנה...
 
לא רוצה להיגרר מידי, אבל מי שלא חווה את זה לעולם לא נוכל להסביר, מצטער.
חוויתי את זה בתור בחור ואני מצטער שביזבזתי את הלילה הזה על גמרא בגלל לקיים את דברי רשב"י ולזכות לביטוח חיים מרשב"י עד שנה הבאה
 
מי שלא רוצה הבטחה מרבי שמעון בר יוחאי לחיים עד שנה הבאה הפסד שלו. ורק שידע שלפי האר"י זל מי שחומד גמרא הוא מקלקל כי הוא מקשט את השפחה דמטרוניתא במקום הגבירה. הסבר ראו בתורה בציון
 
שאלה-286194
אני בישיבה משוכנזת שנה שעברה כהוראת מור לא הלכתי לישיבה בליל שבועות כי לומדים גמרא קיבלתי גערות מהר"י מתכנן ללמוד שעה גמרא ואח"כ ללמוד תיקון בצנעה האם בסדר ואפשר ברכת הרב

תשובה
מצויין. עשה והצלח ותהיה גדול בתורה וביראת השם טהורה ותזכה לשנים רבות נעימות וטובות.


אני כל כך אוהב את מרן רבנו בן ציון מוצפי. אני מרגיש שהוא כמו אבא בשבילי.
הבעיה הגדולה שראשי הישיבות כופים ללמוד את התיקון
 
חזור
חלק עליון