• שימו לב: ניתן לשלוח יישובים על תורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף שנת תשפ"ג למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ב, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום. ניתן גם לשלוח מכתבים והערות על הגליונות הקודמים

האבן עליה ישבה השכינה מהחורבן למשך שלוש וחצי שנים

נורמה

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

20%

הנה בתשעה באב האחרון הראה לי אחי יקירי מראשי ישיבת שערי תבונה בספר גליות ישראל דהשכינה עשר גליות גלתה ואחר כל אלו ישבה בהר הזיתים שלוש וחצי שנים וחיכתה אולי ישובו ישראל ויבנה בית קודשינו ותפארתינו ולשווא
והנה במגזין תור הזהב האחרון היה כתבה בענין זה ואף הסבר דהיו ישראל עושים בהושענא רבה הקפות סביב אבן זו והיו אומרים אבן השתייה הושענא שכינתא הושענא והביאו שם מידות גודל האבן אבל לא הביאו היכן נמצאת ומיקומה היום
וניצתה וגם עלתה בי הסקרנות שמא יודע משהו היכן נמצאת אבן זו היום דלכאורה כמו שלא זזה שכינה מכותל מערבי לא זזה שכינה גם משם
וכן האם היום החזירו העטרה ליושנה לקיים מנהג זה דהא לבטח מזמן שכבשו הירדנים את מזרח ירושלים ואת הר הזיתים עד זמן מלחמת ששת הימים לא התקיים מנהג זה
??
 
נערך לאחרונה:
חלק עליון