האם יצא ספר הלכה חדש ממרן זיע"א ע"י מכון מאור ישראל

הולך להיות הוספות מכל כתבי היד של מרן על שבת, כולל ההערות האישיות של מרן על המשנה ברורה. ועוד כתבי יד על הלכות שבת. תוספת שהספר הולך להיות פי שתיים ממה שהוא עכשיו...
האם זה יהיה מקיף ברמה שיהיה ניתן ללמוד את זה יחד עם המשנ"ב על הסדר?
 
חלק עליון