• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com
  • בשורה משמחת: בעז"ה עומד לצאת לאור בימים הקרובים ילקוט יוסף ברכות חלק א' החדש. מחיר מוזל לקבוצות הנרשמים מראש (כגון כוללים, קהילות, בתי כנסת וכדו'), לפרטים והרשמה יש לפנות למרכז למורשת מרן במייל: y@moreshet-maran.com

האם מותר לקחת מכספי המדינה שלא כהוגן?

יוסף כהן

Active member
ידועה תשובת מרן זצ"ל ביחו"ד וכו' אלא שגם הוא בספריו בכמה מקומות כתב להדיא שמת"ח אסור להם לגבות מיסים ונראה שלהשתמט מותר,
אבל אני מחפש מקורות ברורים לשמועות מגדו"י שמותר לגנוב מהמדינה מכמה טעמים (שמועות בשם החזו"א, הגר"י פישר, הרב יעקב יוסף ועוד ועוד)
אשמח למידע ומקורות בנידון
 
ידועה תשובת מרן זצ"ל ביחו"ד וכו' אלא שגם הוא בספריו בכמה מקומות כתב להדיא שמת"ח אסור להם לגבות מיסים ונראה שלהשתמט מותר,
אבל אני מחפש מקורות ברורים לשמועות מגדו"י שמותר לגנוב מהמדינה מכמה טעמים (שמועות בשם החזו"א, הגר"י פישר, הרב יעקב יוסף ועוד ועוד)
אשמח למידע ומקורות בנידון
ראה בארוכה שות נזר כהן ח''ב בתשובה האחרונה שלו
ותרוה נחת
אם לא תמצא אשלח לך
כי זה לא באוצה'ח
ותראה שם שכ'
נזר כהן
שלזייף אף אחד לא התיר
כי זה גזל גמור
וכל הנידון אם להעלים (בשם אגרו''מ חוט שני ועוד)
 
נערך לאחרונה:
או לפחות לעדכן את הכותרת כאילו יש הוה אמינא להתיר לגנוב
אגב פעם מרן חכם יצחק צלצל אל עבדכם וביקש ממני להבהיר למישהו איזה נקודה בנושא הזה, אבל כמובן שלא כאן המקום לכך.
 
הרב יעקב התיר לגנוב מהמדינה
א) איני מאמין לזה. אבל נניח שכן - אדם צריך לשאול את עצמו מה יענה לקדוש ברוך הוא שישאל אותו "מדוע בחרת ללכת אחרי רב כזה".
ב) "היכי דמי חילול השם, רב אמר כגון אנא אי שקילנא מבי טבחא בישרא ולא יהיבנא דמי לאלתר (כלומר מותר אבל נתפס אצל הבריות כדבר רע) ... פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו..." חס ושלום.
 
זהו נידון הלכתי, שיניתי את הכותרת שתראה יותר עדינה.
מה כואב לך?
הרב הגאון שליט"א חזק ואמץ!! אל תיתן ליבך לקיצוניים
עם כל הכבוד יש גדולי תורה שאני שמעתי מהם בעצמי שמותר אז להפוך את הדיון ללא לגיטימי?!
יש חכמים גדולים בבני ברק וירושלים (שליט"א וגם זצ"ל) שאיני רוצה להזכיר שמם אך הם גדולי ישראל ממש שהורו ומורים כך!
אני פתחתי דיון כדי להחכים במקורות נוספים (כי בדר"כ הוראות כאלו עוברות בתורה שבעל פה מטעמים מובנים...)
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:
חזור
חלק עליון