• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

הגר"א אבא שאול זצ"ל

דעת תורה

Active member
פעילות

14%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

עופר אליהו דמגיאן

New member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

4%

ברוך דיין האמת.
מה ששמעתי מזמן הוא זה שלמרן הגרב"צ אבא שאול נולדו תינוקות מתים בזה אחר זה וכשהלך לחזון איש- ברכו שהתינוק הבא יחיה וזהו הגר"א אבא שאול.
 
נערך לאחרונה:

עופר אליהו דמגיאן

New member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

4%

אני גם נזכר את ההספד קורע הלב שלו על אביו הגדול, איך שהוא צעק בבכי "א-ב-א!!!" כל הקהל ממש בלי יוצא מן הכלל בכו בקולי קולות וכל הכניסה ל"פורת יוסף" גאולה היתה יללות ובכיות שכמדומה שמעולם לא שמעתי כהנה.
כשראיתי אותו כמה פעמים- תמיד הוא היה משדר רוגע ופנים צוהלות.
הוא גם לא עשה מעצמו עסק בכלל, פעם ראיתי אותו ברחוב ישעיהו בירושלים עולה לרכב בפשטות היכן שאמור לשבת הנהג והנה הוא עצמו נוהג ברכב במקום שיהיה לו נהג. הייתי בהלם של ממש!
 

חשוב לי ולכם

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

4%

ברוך דיין האמת!

גם אנכי הקטן משתתף ואכן שמעתי פעם מחבר צדיק ואמיתי בישיבה שתלמיד מישיבת "אור לציון" חיבר ספר השגות בשם "מגן לציון" על יביע אומר חלק ט' וכשידע מכך הגר"א אבא שאול גער בו במחאה נמרצת באומרו לבחור "אתה מרבה מחלוקות בישראל! אין לכך תיקון!!" עד שהבחור לא ידע מה ירצה את רבו הגר"א אבא שאול ושאל- וכי אכן אין שום תיקון שיש עליו לעשות מאחר וכבר עשה מה שעשה, ענה לו הגר"א אבא שאול שהתיקון היחיד שלו הוא לגנוז את הספרים שחיבר וכך אכן עשה הבחור.
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

המרכז למורשת מרן מדווח:
הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א משתתף בצער המשפחה החשובה והנכבדה, ומבכה מרה על פטירתו באופן פתאומי ללא עת של האי גברא רבה ויקירא, בנן של קדושים, מקים עולה של תורה מרביץ תורה לעדרים, וזיכה את הרבים, שמו מפארים, הגאון הגדול מעוז ומגדול, הרב רבי אליהו אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת אור לציון

אשר העמיד תלמידים הרבה במשך עשרות שנים בתורה וביראת שמים טהורה, וגם בנו זכה להסתופף בצילה של הישיבה הקדושה וינק תורה מפיו, כי חיים הם למוצאיהם, ובהם נהגה יומם ולילה,

ושולח את תנחומיו הכנים לכל בני המשפחה המפוארה שבזכות פועליו הגדולים והברוכים להגדיל תורה ולהאדירה ינוחמו מן השמים בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד, ובנחמת ציון וירושלים ינוחמו, ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, ונזכה לגאולת עולמים במהרה בימינו אמן.
 

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

ברוך דין האמת!
ויה"ר שיבולע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.
כשנפטר חכם באופן פתאומי אחר צרה של כלל ישראל כותב האוה"ח שיש בזה קטרוג ויש לשוב בתשובה מהר פן יתחזקו חלילה הגזירות
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

אנא יצחק זעירא דמן חברייא זוכר אותו היטב לפני שנים רבות בעוד היה מרן אביו בחיים, זכיתי להיות בביתם ברח' סורוצקין ונתפעמתי מדברים רבים, ועלית על כולנה זה הכיבוד אב שהיה מכבד ומשרת את אביו כעבדא קמיה מריה, גם כאשר חכם בן ציון לא היה מהלך ברגליו ולא מדבר [ואני תמיד חשבתי שהוא לא יכול לדבר, רק לאחרונה נודע לי שיכל לדבר ולא רצה]
ועוד דבר שזכור לי ביותר שהיה מוסר את שיעוריו בקול גדול ובהתלהבות עצומה עד שהיה ממש מזיע וכולו נוטף מים
חבל על דאבדין ולא משתכחין
 

חשוב לי ולכם

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

4%

לאחרונה נודע לי שיכל לדבר ולא רצה
מתוך זה שהוא מסר שיעורים אז או מתוך עובדה או סברה?
ועוד דבר שזכור לי ביותר שהיה מוסר את שיעוריו בקול גדול ובהתלהבות עצומה עד שהיה ממש מזיע וכולו נוטף מים
כוונתכם בזה היא למרן הגרב"צ או לבנו הגר"א?
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

מתוך זה שהוא מסר שיעורים אז או מתוך עובדה או סברה?
עכשיו לא הזמן לליצנות
כך קראתי בספר של קורות חייו שכן היה מדבר אז, אבל אני בזמנו עקבתי ובדקתי אם מדבר ולא ראיתי שדיבר

כוונתכם בזה היא למרן הגרב"צ או לבנו הגר"א?
כונתי פשוטה על הגר"א
מחכם בן ציון לא זכיתי לשמוע הרבה שיעורים, הכרתי אותו מקרוב רק אחרי שנשתתק חצי גופו, וגם ממנו אני זוכר שכל שיעורו היה בשמחה עצומה ובקול גדול עם 'יציאות' מצחיקות מידי פעם
 

עיני ישראל

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

באותו יום שנפטר אמר לבנו ר' אריה שליט"א: "איני מפחד כלל לא מבית דין של מעלה ולא מבית דין של מטה, אני זך ונקי ב"ה!!!" הוא עוד הספיק לבקש מאשתו מחילה וסליחה לפני שנסתלק מעלמא הדין, היה קודש קודשים והלך כפרה על הדור.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

באותו יום שנפטר אמר לבנו ר' אריה שליט"א: "איני מפחד כלל לא מבית דין של מעלה ולא מבית דין של מטה, אני זך ונקי ב"ה!!!" הוא עוד הספיק לבקש מאשתו מחילה וסליחה לפני שנסתלק מעלמא הדין, היה קודש קודשים והלך כפרה על הדור.
הוא גם כתב זאת על פתק ואנשי החברא קדישא מצאו את הפתק בכיסו.
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

יש למישהו מידע על הישיבה שלו. מה הסגנון לימוד? היחס לבחורים, היר''ש, ישיבה פתוחה או סגורה, כמה מקפידים על הבחורים וכו'
עכשיו ב''ה מתחילה עונת הרישום, אין זמן לנשום, והשם של הישיבה עלה לכותרות אם להפנות לשם בחורים
תודה
 
חלק עליון