חשמל מכובה

שמעתי מהרב חותה
שלפני כמה שנים מסר שיעור בתחנת הכח בחדרה [?]
ושאל את כל המהנדסים של החשמל אם יש פעולה חשמלית כאשר המכשיר כבוי והוא מוציאו מהשקע
והתחילו שם וויכחים גדולים בינם לבין עצמם
האם יש דיעה שמתירה בזה [לא מטעם מוקצה]
 
חזור
חלק עליון