• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

טבילה במקווה לגברים

הרב שמעון ללוש

Administrator
חבר צוות
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

97%

ב"ה
עי' חזו"ע שבת ח"ו סוף עמוד פה תחילת פו, ודו"ק.
וע"ע ביביע אומר ח"י חאו"ח סימן נה סוף אות יז (בשאלה ב)
וע"ע בילקו"י סימן נג הלכה כט ובהערה שם, וכן בילקו"י שובע שמחות פ"ג הלכה יא בהערה, בחשיבות טבילה במקוה.
 
חלק עליון