יצא לאור ספר חדש מהגר"ע יוסף ר"י אהל יוסף. בן מרן הראש"ל שליט"א

יש דוגמא מספריו?
תראה באוצר החכמה
ספרים נפלאים בעומק העיון והפלפול, בסברות ישרות ונפלאות. וגם מכניס ספרי השותי"ם בין הלומדס' וגם כמובן את ספרי מרן.
אשרינו שזכינו לכך בדורינו
 
תראה באוצר החכמה
ספרים נפלאים בעומק העיון והפלפול, בסברות ישרות ונפלאות. וגם מכניס ספרי השותי"ם בין הלומדס' וגם כמובן את ספרי מרן.
אשרינו שזכינו לכך בדורינו
גדול כוח הבן מכוח האב.
שני פירושים הם, שהבן יותר גדול מאביו, או כפירוש השני שכן נראה במקרה זה על הרב המחבר, שגדול כוחו מכוחו של האב, הכוונה בזכות כוחו של אביו. מרן הראש"ל.
 
גדול כוח הבן מכוח האב.
שני פירושים הם, שהבן יותר גדול מאביו, או כפירוש השני שכן נראה במקרה זה על הרב המחבר, שגדול כוחו מכוחו של האב, הכוונה בזכות כוחו של אביו. מרן הראש"ל.
הרב @אושרי רביב
דברי פי חכם חן.
 
חלק עליון