יש לי מאה מליון שקל אבל אסור לי לשתות כוס סודה. השיחה של הרב יוסף כהן שתגרום לכם לכבד את ברכת אשר יצר

קיבלתי את הקישור המצו"ב ששמעתי שעשה רעש וחיזוק גדול
היום (ב) הוא עלה לשידור אצל ר' משה בן לולו ואמר דברים שכל מי ששומע אותם מתחיל להסתכל אחרת על החיים

נורא נוראות.
להתפלל לרפואתו ר' יוסף בן ויקטוריה נעמה הי"ו
מקבל על עצמי בל"נ להתחזק בברכת אשר יצר בכוונה ובמתינות מתוך הכתב לרפואתו השלימה של הצדיק הזה בתושח"י.
 
הוא עושה את הדיאליזה בימים שני רביעי ושישי ובשאר הימים מתפקד כרגיל, והשבוע הוא יעשה גם מחר בגלל ששתה בשבת כוס או שתיים יותר!
אבל רק תחשוב שכל דיאליזה זה לשבת בלי תזוזה 5 שעות
ולהיות מוגבל לא לשתות ולא לאכול מאכלים עם נוזלים
 
הוא עושה את הדיאליזה בימים שני רביעי ושישי ובשאר הימים מתפקד כרגיל, והשבוע הוא יעשה גם מחר בגלל ששתה בשבת כוס או שתיים יותר!
אבל רק תחשוב שכל דיאליזה זה לשבת בלי תזוזה 5 שעות
ולהיות מוגבל לא לשתות ולא לאכול מאכלים עם נוזלים
בודאי ובודאי, מאמין שמחפשים תורם ב'מתנת חיים', יהי רצון וימצאו בקרוב ממש, גם אנוכי הכרתי כמה מקרים כאלו בעבר רח"ל ה"י, ואין לתאר הייסורים, בפרט למי שרגיל בשתיה מרובה, ובאכילת פירות וכד'
א-ל נא רפא נא לו ולכל חולי עמו ישראל!
 
הוא ספרדי אמו היתה דוברת ספניולית כמו שמספר בעצמו
נולד בשכונת שפירא בת"א וחי בעוני גדול כמו שמספר כ"ז בהסרטה שצירפתי ואם יש מי שיודע למצוא את התוכנית של בן לולו היום ישמע יותר באורך
 
אגב בדבריו מזכיר הרב כהן את מיכה רוטשילד הבן של מייסד בית החולים ששוכב צמח כבר 25 שנה
שאבדל לבריאות אני הייתי ידיד טוב שלו בזמנו והוא היה אצלי כמה פעמים [והוא שוכב כך כ18 שנה]
ואני אומר שמימי לא ראיתי אדם עם מרץ ויוזמות ופעיל כמוהו
הוא בזמנו היה מראשי הפועלים שיהיה טלפון כשר
הוא תכנן להקים תוכנה כמו אוצר החכמה [ואולי זה היה בשיתוף איתם איני זוכר] והיה רץ ממקום למקום להשיג ספרים
היה לו חדר ליד זכרון משה שהיה עושה בו 2000 פעילויות ביחד, ובאמת צריך להתפלל עליו שיחזור לאיתנו ולמרצו כי חסרים לנו היום אנשים כאלה.
 
להתפלל לרפואתו ר' יוסף בן ויקטוריה נעמה הי"ו
זה משהו חדש? כי ראיתיו מתפקד כרגיל כמד'?
 
חלק עליון