• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

"כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה" - סרטון חדש שעלה לערוץ של הרב נתנאל דבי, מומלץ!

חזור
חלק עליון