• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

לגבי הסגולה לקחת אבן מקבר של צדיק

דור

New member
שמעתי בשם הרב עובדיה שאמר שסגולה לזיווג לקחת אבן מקבר של צדיק.
א. האם זה נכון? ב. האם אין בזה איסור הנאה מקבר של מת?
 
ב"ה
א. במקור סגולה זו בשם מרן זיע"א, אינה ה' לידי באורח פלא לפני כשנה [היות ובד"כ אינני מאזין לרדיו] הקלטה של הסופר חיים ולדר שמספר כי מרן זיע"א הציע ליהודי אחד מעוכב שידוך לקחת אבן מקבר האוה"ח הקדוש ולהבטיח להחזירה כשימצא את זיווגו, ועשה כן והועיל לו מיד. ולאחר שנים רבות עשה כן גם עם בתו שהיתה מעוכבת שידוך, ונטל אבן מקבר מרן זיע"א, ובאותו שבוע נשתדכה. ונדפס כן בספרו האחרון.
ואצלנו בכולל נסעו יחדיו ארבעה אברכים לקבר מרן ונטלו משם אבן כנ"ל, והשבוע נישאה הבת השניה מתוך הארבעה.
ב. בשאלה כעין זו נשאל הגאון האדר"ת בספרו הר המוריה אות עג, אודות מה שהיו נוהגים ליטול אבן מקברו של ר' קלונימוס בעל הנס שצוה לא להקים מצבה על קברו רק גל של אבנים, והיו העולים לירושלים נוטלים אבנים מקברו לסגולה, והשיב שאין איסור בדבר כדאיתא בסנהדרין מז: שהיו לוקחים עפר מקבר רב לרפואה.
וראה בחזון עובדיה (אבלות א עמ' תנח ואילך) המקורות בענין הנאה מתשמישי המת, ובכמה דברים נלמד במכל שכן לנידון דידן.
ושם באותו עמוד נתבאר נמי המקור להנחת אבן ע"ג הקבר.
 
ושם באותו עמוד נתבאר נמי המקור להנחת אבן ע"ג הקבר
וכן יש גם כן בחזון עובדיה ברכות בעמוד תכ. כיע"ש.
ב. בשאלה כעין זו נשאל הגאון האדר"ת בספרו הר המוריה אות עג, אודות מה שהיו נוהגים ליטול אבן מקברו של ר' קלונימוס בעל הנס שצוה לא להקים מצבה על קברו רק גל של אבנים, והיו העולים לירושלים נוטלים אבנים מקברו לסגולה, והשיב שאין איסור בדבר כדאיתא בסנהדרין מז: שהיו לוקחים עפר מקבר רב לרפואה.
ויעויין גם במה שהאריך בזה מרן הראש"ל שליט"א בספרו ילקוט יוסף הלכות הכותל המערבי.
וצירפתי קונטרסים אלו כאן
https://forum.moreshet-maran.com/index.php?threads/קדושת-אבני-הכותל-המערבי.1340/#post-6662
 
חלק עליון