• מעוניינים להכניס את הספר שלכם ל״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com
 • דרושים מתמללים חרוצים המכירים ״היטב״ את לשונו של מרן, פרטים במייל: office@moreshet-maran.com

ליקוט תשובות מהראשון לציון לזכות את הרבים

יוסף דהן

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

14%

למי שיש לו תועלת.
 

קבצים מצורפים

 • ליקוט תשובות מרן הראשון לציון שליטא.pdf
  12 MB · צפיות: 101
 • S__Word_תשפב_מכתבים סרוקים_229-2.פב.pdf
  703.3 KB · צפיות: 74
 • S__Word_תשפא_מכתבים סרוקים_1248-2.פא.pdf
  1.8 MB · צפיות: 70
 • S__Word_תשפא_מכתבים סרוקים_949-2.פא (1).pdf
  194.5 KB · צפיות: 63

abc123

Well-known member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

46%

עיין פה בכל האשכול:
 

abc123

Well-known member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

46%

הפלא הוא מחמת שראיתי בקונטרס ילקו"י ברכות בלוח ברכות שבסופו שברכת הקורנפלקס היא אדמה (הקונטרס משנת תשס"ז).
 

abc123

Well-known member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

46%

כמו כן באנציקלופדיה לברכות הנהנין (מהדורת תשס"ח) כתב הרב יוסף חיים כהן שלילקוט יוסף אדמה.
 

נתנאל קנתן

Well-known member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

80%

הסיבה שמרן שליט"א כתב שברכת הקורנפלקס היא שהכל ולא אדמה כמו שכתב בעבר
כיון כל חטיפי התירס חוץ מבמבה אפשר לעשות ע"י תירס רגיל ולא גידול מיוחד כמו שעושים לבמבה ולרוב הם עושים באמת מתירס רגיל למעט פעמים בודדות שאולי נגמר להם וכדו' מ"מ גם אם כן אז אין אנו יודעים מה יש לפנינו ולכן מברכים שהכל.
מה שא"כ במבה א"א לעשותה בדרך אחרת אלא רק מהתירס של גידול מיוחד אז מברכים אדמה ועל כל סוגי הבמבה גם אדומה גם במילוי וכדו'
 

abc123

Well-known member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

46%

הסיבה שמרן שליט"א כתב שברכת הקורנפלקס היא שהכל ולא אדמה כמו שכתב בעבר
כיון כל חטיפי התירס חוץ מבמבה אפשר לעשות ע"י תירס רגיל ולא גידול מיוחד כמו שעושים לבמבה ולרוב הם עושים באמת מתירס רגיל למעט פעמים בודדות שאולי נגמר להם וכדו' מ"מ גם אם כן אז אין אנו יודעים מה יש לפנינו ולכן מברכים שהכל.
מה שא"כ במבה א"א לעשותה בדרך אחרת אלא רק מהתירס של גידול מיוחד אז מברכים אדמה ועל כל סוגי הבמבה גם אדומה גם במילוי וכדו'
מישהו יודע מתי הפעם הראשונה שחזר בו?
היה קים לי שנים על גבי שנים שקורנפלקס זה אדמה לדעת הראשון לציון שליט"א
 

בנימין לוריא

Administrator
חבר צוות
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

25%

אכן, גם אני ראיתי היום בבוקר שכתב במפורש שר' אופיר לא ידע את הטעם שגדל במיוחד, אע"פ שבספרו 'דוחה' טעם זה.
אך האמת שלכאו' אינו נקרא שידע, כי מי שדוחה סתם דעה זו, כנראה שלא ראה המקור בפנים, ורק שמע טענה זו והיה נראה לו מוזר, שכן אם היה רואה את רבינו ירוחם, איך היה יכול להיות שהיה כותב סתם שלא נראה לו טעם זה ומחמת כך חולק עליו?!
(ואכן בצילום שהובא נכתב רק 'אין חילוק' ובהערות לא הוזכר כלל דעה זו, וכיאלו היא סברת כרס. אא"כ כתב אח"כ, ואז אחזור בי)
 

בנימין לוריא

Administrator
חבר צוות
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

25%

@בנימין לוריא לא הבנתי מה אתה טוען. פרט יותר.
מה יש לפרט? על פניו נראה שהרב הנ"ל שמע טענה שאם זה גדל במיוחד אז הברכה לא משתנית, ומחמת שלא שמע טענה כזו מעולם אחר שלא ראה את רבינו ירוחם, ממילא 'דחה' טענה זו ואמר שאין חילוק זה נכון.
וכי יתכן שאם היה רואה את רבינו ירוחם היה כותב שאין חילוק זה נכון???
האם הוא הביא בהערות מי שסובר אחרת וחולק על חילוק זה?
 

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

וכי יתכן שאם היה רואה את רבינו ירוחלם היה כותב שאין חילוק זה נכון???
ר' ירוחם הובא במ"ב וכפי שכתב הרב יצחק גופיה.
את המ"ב ודאי שהרב מלכה ראה, נכון?
הוא עצמו מציין את זה לפני הערה פ"ב בדף שצילמתי, והוא כותב להוכיח מהשו"ע שלא פסק כמו טעם זה וראיה מפת דוחן. אז מה אתה רוצה?
 

abc123

Well-known member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

46%

אגב מישהו פה יכול לעלות מכתב או סירטון שמרן שליט"א אומר שכל הבמבות הם אדמה.
בזמנו רצו כל מיני אנשים ורבנים להיצמד לאוסם כי זה המפעל שביקר בו.
אבל זכור לי מכתב או תשובה של מרן שליט"א שמדבר על כל הסוגים. אני זוכר נכון?
 
פותח הדיון
פותח הדיון
יוסף דהן

יוסף דהן

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

14%

בס
אגב מישהו פה יכול לעלות מכתב או סירטון שמרן שליט"א אומר שכל הבמבות הם אדמה.
בזמנו רצו כל מיני אנשים ורבנים להיצמד לאוסם כי זה המפעל שביקר בו.
אבל זכור לי מכתב או תשובה של מרן שליט"א שמדבר על כל הסוגים. אני זוכר נכון?
בספר יד בתשובה הבאתי מכתבים מהרשלצ וכתוב שם להדיא שכל סוגי הבמבות נעשים באותה צורה. והוא הדגיש בשיעורו שלמרות שביקר במפעל אחד המנהלת הבכירה אמרה לו כן.


ולענין הסתירה בקורנפלקס כבר העיר על זה הרב אושרי אזולאי בהלכה שלו וזה לשונו
שאלה: מהי ברכת מאכל ה'קורנפלקס'?

תשובה:
ראשית נבהיר שתהליך ייצור ה'קורנפלקס' (כמו שהובא בספר שערי הברכה עמ' תרעד לאחר ברור שעשה) בחברת 'תלמה' הוא מקמח תירס. וכך גם מייצרים את המאכל שנקרא 'שוגי' היוצא ע"י חברת 'תלמה' העשוי מקמח תירס (כפי שמובא ברכיבים על האריזה). ולכן ברכתו 'שהכל נהיה בדברו' כמו שכתב מרן בש"ע בסי' רח (ס"ח) שעל פת שעשוי מקטניות יש לברך 'שהכל' ואחריו 'בורא נפשות רבות' [וראה הטעם שם במ"ב (ס"ק לג) מדוע מברכים על קמח תירס 'שהכל' ומדוע שונה הוא מפרי מרוסק שלדעת מרן הש"ע (סי' רב ס"ז) מברכים כברכת הפרי או הירק]. וכן הוא במפעל 'טוטאל' ו'מילז' שבארה"ב. ויש לציין כי ישנן כמה חברות המייצרות את ה'קורנפלקס' מפתיתי תירס מעוכים הלא המה: מפעל 'בטר אנד דיפרנט' ומפעל 'תריפז'. וכן בארה"ב במפעל 'קלוגס' ו'פוסט' מיוצר ה'קורנפלקס' מפתיתי תירס שלא נטחנו ואלה ברכתם 'בורא פרי האדמה' (שו"ת אור לציון ח"ב עמ' שז, חוברת תורה והוראה מהגר"מ פיינשטיין ועוד). ויש אומרים שגם על סוג כזה יש לברך שהכל (שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' לו ועוד. ועי' בהלכה ברורה ח"י עמ' רכב). ויש שכתבו שמכיון שמשתמשים ל'קורנפלקס' בסוג תירס כזה שמגדלים אותו במיוחד לעשיית ה'קורנפלקס' לכן יש לברך גם על העשוי מקמח תירס 'בורא פרי האדמה' [ויסוד זה מבואר בתרומת הדשן (סי' כט). עי' ש"ע (סי' רג ס"ז) ומ"ב (שם ס"ק יב), ואכמ"ל]. ועי' בהלכה ברורה (שם) שפסק דאף על ה'קורנפלקס' המיוצר מזן מיוחד של תירס יש לברך 'שהכל' משום שנשתנה שמו וטעמו ע"י חומרים נוספים שמכניסים בו וכעין מה שכתב מרן זצוק"ל (יביע אומר ח"ז חאו"ח סי' כט) על פלאפל שמברכים עליו 'שהכל' אף שנעשה מחומוס טחון משום שמוסיפים בו חומרים ותבלינים ונשתנה שמו וטעמו, וה"ה לכאן (וכ"כ בהליכות עולם ח"ב עמ' קא) ושכן המנהג, ע"ש. [ומה שכתב בהלכה ברורה את היסוד לגבי הקורנפלקס, לך נא ראה מה שכתב בזה בהיקף נפלא בילקוט יוסף ברכות מהדו' שנת תשס"ז בסוף הספר לגבי ברכת הבמבה ותרוה נחת. מ"מ אינו דומה ברכת הבמבה לברכת ה'קורנפלקס' לכל המעיין, ודו"ק ואכמ"ל]. וע"ע בילקו"י (הלכות ברכות מהדורת שנת תשס"ז עמ' קפד) שכתב שיש לברך על 'קורנפלקס' 'שהכל נהיה בדברו' מהטעם הנ"ל (ומעניין שבאינדקס הברכות בסוף כתב לברך על ה'קורנפלקס' 'בורא פרי האדמה'. ויש לעיין). והוסיף שם בהלכה ברורה בשם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שאף אם יהיה זה ספק עדיף לברך 'שהכל', ע"ש. הלכך למעשה, יש לברך על כל מין 'קורנפלקס' העשוי מקמח תירס ברכת 'שהכל נהיה בדברו' (ואם יש סוג כזה העשוי מקמח חיטה יש לברך 'בורא מיני מזונות'. לכן יש לברר ברכיבים לפני שמברכים על כל מאכל כמעין זה).
 
פותח הדיון
פותח הדיון
יוסף דהן

יוסף דהן

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

14%

ברכת במבה נוגט גם אדמה למי שלא יודע. יעויין בעמ' האחרון בקובץ זה
 

קבצים מצורפים

 • במבה ודוריטוס במשנת הרשלצ.pdf
  3 MB · צפיות: 38
חלק עליון