למה החרדים סובלים?

יצחק משען

Well-known member
שמעתי קול הקריה הומה בעקבות דבריו של איש שוגה ופתי רונן שאולוב שמו, אשר פער פיו לבלי חוק ודיבר סרה בבני אל חי החרדים לדבר ה' שלדבריו נמאסו בעיני הקב''ה חלילה ולכן באו עליהם כל הצרות שבעולם מאסון מירון וקרלין, ועוד כהנה גיבובי הבלים וזלזול באברכי הכוללים אשר תיצלנה אזנים משמוע
ובטרם אכתוב ההשקפה הנכונה , אכתוב כי מכבר זה שנים רבות שהודעתי למי שרצה לשמוע במגדל העמק וטבריא שיתרחקו מעל פתחי האיש הזה, מאחר שבשיעוריו מדבר על דברים שהשתיקה יפה להם והם בגדר ניבול פה גמור, וכל מי שמוח בקדקדו יבין דבר פשוט זה ואין צריך להרחיב בו הדיבור
ולעצם טענתו המטופשת, הנה כבר בזוה''ק פרשת פינחס (דף רכא א) מובא שאמר מין אחד לרבי אליעזר (הגדול) ממש כדברי שאולוב, אתם אומרים שאתם קרובים למלך יותר משאר העמים, ומי שקרוב למלך הוא שמח תמיד בלי פחד ודוחק, והנה אתם בצער ודוחק ויגון תמיד יותר מכל העולם, זה בגלל שאתם רחוקים מהמלך ואנחנו לא! ועי'ש עוד טענות שטען ודיבר בלשון מדברת גדולות עד שנתן בו ר''א עיניו ומת
ולאחר מכן אמר ששאל שאלות אלה את אליהו הנביא והתשובה שישראל הם כמו הלב בין האברים שבלעדיו הגוף לא יכול להתקיים והלב הוא הכי רך וחלש וסובל את כל הכאבים כי הוא הכי קרוב למלך, ולכן ישראל סובלים. עי''ש עוד באורך.
ועל כן אני אומר לשאולוב שיבין כי אולי נכון שהחרדים סובלים, אבל זהו בגלל מעלתם יותר מכל השאר ולא בגלל ההסתכלות המעוותת שלו
ואיזה סיכלות לומר דברים כאלה בפני יהודים חילונים, שיחשבו שדרכם צודקת ואנחנו ח''ו נידונים כחייבי מיתות בי''ד, והאמת הוא ההיפך, שמי שלא נענש הוא זה שצריך לדאוג על עצמו
ועד שהוא מדבר על עונשים, שיראה איזה קצר ראיה הוא שהחילונים סובלים פי 1000 מאיתנו בחוסר שלום בית ובוז מהילדים והתלמידים אין להם רגע אחד של נחת ושלוה ולא הנאה של לימוד התורה, הלזה חיים ייקרא??!!
וכתבתי כל זה בלחץ גדול של זמן בכמה וכמה הפסקות להסיר הבלבול שאולי נוצר מדבריו

וכעת מצאתי עוד מקור נפלא ביותר בזוה''ק פר' כי תשא (דף קפח ב) באריכות גדולה שהאומות מחרפין ומגדפין את ישראל ואומרים להם שמעו דבר ה' 'החרדים' אל דברו, שאין עם מבוזה ומסואב כנדה כבני ישראל בעיני בני אדום, עי''ש אריכות גדולה כל הבזיונות שעושים לעם ישראל, וכאשר נכנסים ישראל לבתי כנסיות ובתי מדרשות ורואים בתורה כל ההבטחות והנחמות שמחים בלבם ומצליחים לעבור ולסבול את כל מה שבא להם. עיי''ש באורך.
ולכן תמיד אני אומר לתלמידים הצעירים על כל סברא יפה צריך לרקוד ולשמוח ולהרגיש מאושרים, ולפעמים אנחנו ממש קופצים על הכסא ורוקדים, שיכנס להם ולנו עמוק עמוק במוח שאנחנו הכי שמחים ומאושרים בעולם, ומאמינים שכל מה שעושה ה' הכל לטובה, וכולם מסביב מדומיינים.
 
נערך לאחרונה:
אתם אומרים שאתם קרובים למלך יותר משאר העמים, ומי שקרוב למלך הוא שמח תמיד בלי פחד ודוחק, והנה אתם בצער ודוחק ויגון תמיד יותר מכל העולם, זה בגלל שאתם רחוקים מהמלך ואנחנו לא!

כמדומני שזו היתה גם טענת אלכסנדר מוקדון לזקני הנגב (במסכת תמיד לב.): "מה דין אתריסתון לקבלי"...
 
וכעת מצאתי עוד מקור בזוה''ק והוספתי במודעא קמייתא, שמא יהיה מישהו שיוכל להעביר הלאה, ואולי לשאולוב עצמו, או שיש מי שיודע איך מגיעים אליו ואכתוב לו בעצמי
 
נערך לאחרונה:
שואל אני בתמימותי הרבה ושכלי הדל אל מול ענקים כמותכם, האם מותר לדבר על אותו רב, שאולוב שמו, או כל אדם מישראל שדיבר כך או כך עלינו או על שום אדם יהודי באשר הוא כאלו דברים בוטים וקשים אשר האוזן אינה נוחה לשומעם??
ועוד קשיא, יודע אני בבירור על אותו רב שמחזיר בתשובה גדול הוא והרבה מתחזקים מדבריו וחוזרים לדרך הישר?
ועוד מה איכפת לנו שאותו רב מדבר כך לחילונים הרי אנו יודעים את האמת שלנו ונישאר דבוקים אליה לעולמים בעזי"ת!!
וגם אותם חילונים ששמעו את דברי הסרה הנ"ל כשיחזרו בתשובה בקרוב בעז"ה יראו את האמת מקרוב, והאמת והשלום אהבו ונסו יגון ואנחה...
 
שואל אני בתמימותי הרבה ושכלי הדל אל מול ענקים כמותכם, האם מותר לדבר על אותו רב, שאולוב שמו, או כל אדם מישראל שדיבר כך או כך עלינו או על שום אדם יהודי באשר הוא כאלו דברים בוטים וקשים אשר האוזן אינה נוחה לשומעם??
ועוד קשיא, יודע אני בבירור על אותו רב שמחזיר בתשובה גדול הוא והרבה מתחזקים מדבריו וחוזרים לדרך הישר?
ועוד מה איכפת לנו שאותו רב מדבר כך לחילונים הרי אנו יודעים את האמת שלנו ונישאר דבוקים אליה לעולמים בעזי"ת!!
וגם אותם חילונים ששמעו את דברי הסרה הנ"ל כשיחזרו בתשובה בקרוב בעז"ה יראו את האמת מקרוב, והאמת והשלום אהבו ונסו יגון ואנחה...
דע לך ידידי שכתבתי את דברי מלב אוהב וכואב, אחר הסינון והזהירות לא להיגרר לספר בגנות מי שיהיה, וגם זאת לאחר שנתייעצתי עם כמה חכמים דגולים שעוסקים רבות בקירוב בצורה בל תתואר, ולאחר שיצאתי לשמוע מה מגיבים העם לדבריו, וביקשתי במיוחד מבעלי הוואצפים שיאמרו לי מה התגובות לדבריו, וראיתי שדבריו התקבלו בתדהמה וגרמו לו בזיונות עצומים, וכמעט אף אחד לא ידע מה צריך להגיב לטענות שהאיש הזה מטיח בנו, ולכן ליקטתי דקות יקרות לכתוב את תגובתי
ומה שכתבת שהוא מחזיר בתשובה, אני ביררתי הענין, ואין הדבר כן, ויש שבאים לשמוע את סיפוריו 'הלוהטים' על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו, ואף אחד לא יכול לחזור בתשובה באמת ובתמים בצורה כזו מעוותת
ואשר כתבת מה אכפת לנו וגו', לא מחכמה שאלת זאת במחילת כבודך, דמצות תוכחת וערבות להיכן נעלמה, ובפרט שדבריו גרמו כבר לבלבול, ואם יש בידי להאיר האמת למה לא אעשה זאת?
ומחזיקנא טיבותא לאתרא קדישא הדין שנותן לי שופר לבטאות את דבר ה'
 
שמעתי קול הקריה הומה בעקבות דבריו של איש שוגה ופתי רונן שאולוב שמו, אשר פער פיו לבלי חוק ודיבר סרה בבני אל חי החרדים לדבר ה' שלדבריו נמאסו בעיני הקב''ה חלילה ולכן באו עליהם כל הצרות שבעולם מאסון מירון וקרלין, ועוד כהנה גיבובי הבלים וזלזול באברכי הכוללים אשר תיצלנה אזנים משמוע
ובטרם אכתוב ההשקפה הנכונה , אכתוב כי מכבר זה שנים רבות שהודעתי למי שרצה לשמוע במגדל העמק וטבריא שיתרחקו מעל פתחי האיש הזה, מאחר שבשיעוריו מדבר על דברים שהשתיקה יפה להם והם בגדר ניבול פה גמור, וכל מי שמוח בקדקדו יבין דבר פשוט זה ואין צריך להרחיב בו הדיבור
ולעצם טענתו המטופשת, הנה כבר בזוה''ק פרשת פינחס (דף רכא א) מובא שאמר מין אחד לרבי אליעזר (הגדול) ממש כדברי שאולוב, אתם אומרים שאתם קרובים למלך יותר משאר העמים, ומי שקרוב למלך הוא שמח תמיד בלי פחד ודוחק, והנה אתם בצער ודוחק ויגון תמיד יותר מכל העולם, זה בגלל שאתם רחוקים מהמלך ואנחנו לא! ועי'ש עוד טענות שטען ודיבר בלשון מדברת גדולות עד שנתן בו ר''א עיניו ומת
ולאחר מכן אמר ששאל שאלות אלה את אליהו הנביא והתשובה שישראל הם כמו הלב בין האברים שבלעדיו הגוף לא יכול להתקיים והלב הוא הכי רך וחלש וסובל את כל הכאבים כי הוא הכי קרוב למלך, ולכן ישראל סובלים. עי''ש עוד באורך.
ועל כן אני אומר לשאולוב שיבין כי אולי נכון שהחרדים סובלים, אבל זהו בגלל מעלתם יותר מכל השאר ולא בגלל ההסתכלות המעוותת שלו
ואיזה סיכלות לומר דברים כאלה בפני יהודים חילונים, שיחשבו שדרכם צודקת ואנחנו ח''ו נידונים כחייבי מיתות בי''ד, והאמת הוא ההיפך, שמי שלא נענש הוא זה שצריך לדאוג על עצמו
ועד שהוא מדבר על עונשים, שיראה איזה קצר ראיה הוא שהחילונים סובלים פי 1000 מאיתנו בחוסר שלום בית ובוז מהילדים והתלמידים אין להם רגע אחד של נחת ושלוה ולא הנאה של לימוד התורה, הלזה חיים ייקרא??!!
וכתבתי כל זה בלחץ גדול של זמן בכמה וכמה הפסקות להסיר הבלבול שאולי נוצר מדבריו

וכעת מצאתי עוד מקור נפלא ביותר בזוה''ק פר' כי תשא (דף קפח ב) באריכות גדולה שהאומות מחרפין ומגדפין את ישראל ואומרים להם שמעו דבר ה' 'החרדים' אל דברו, שאין עם מבוזה ומסואב כנדה כבני ישראל בעיני בני אדום, עי''ש אריכות גדולה כל הבזיונות שעושים לעם ישראל, וכאשר נכנסים ישראל לבתי כנסיות ובתי מדרשות ורואים בתורה כל ההבטחות והנחמות שמחים בלבם ומצליחים לעבור ולסבול את כל מה שבא להם. עיי''ש באורך.
ולכן תמיד אני אומר לתלמידים הצעירים על כל סברא יפה צריך לרקוד ולשמוח ולהרגיש מאושרים, ולפעמים אנחנו ממש קופצים על הכסא ורוקדים, שיכנס להם ולנו עמוק עמוק במוח שאנחנו הכי שמחים ומאושרים בעולם, ומאמינים שכל מה שעושה ה' הכל לטובה, וכולם מסביב מדומיינים.
אשריך רבי יצחק דברים טהורים היוצאים מן הלב ובעז''ה יכנסו אל הלבבות.
 
ע לך ידידי שכתבתי את דברי מלב אוהב וכואב, אחר הסינון והזהירות לא להיגרר לספר בגנות מי שיהיה, וגם זאת לאחר שנתייעצתי עם כמה חכמים דגולים שעוסקים רבות בקירוב בצורה בל תתואר, ולאחר שיצאתי לשמוע מה מגיבים העם לדבריו, וביקשתי במיוחד מבעלי הוואצפים שיאמרו לי מה התגובות לדבריו, וראיתי שדבריו התקבלו בתדהמה וגרמו לו בזיונות עצומים, וכמעט אף אחד לא ידע מה צריך להגיב לטענות שהאיש הזה מטיח בנו, ולכן ליקטתי דקות יקרות לכתוב את תגובתי
ומה שכתבת שהוא מחזיר בתשובה, אני ביררתי הענין, ואין הדבר כן, ויש שבאים לשמוע את סיפוריו 'הלוהטים' על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו, ואף אחד לא יכול לחזור בתשובה באמת ובתמים בצורה כזו מעוותת
ואשר כתבת מה אכפת לנו וגו', לא מחכמה שאלת זאת במחילת כבודך, דמצות תוכחת וערבות להיכן נעלמה, ובפרט שדבריו גרמו כבר לבלבול, ואם יש בידי להאיר האמת למה לא אעשה זאת?
ומחזיקנא טיבותא לאתרא קדישא הדין שנותן לי שופר לבטאות את דבר ה'
חכם יצחק כבר דרשו דורשי רשומו'ת לך דומיה תהלה, וכל המוסיף גורע.
חילך לאורייתא
 
לשון רבינו הרמב"ן בשער הגמול (אות ז'): "ועוד אמרו אבל רבתי (ה): כשנאחז רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בן אלישע, גזרו עליהם שיהרגו. והיה רבי ישמעאל בוכה.
אמר לו רבן שמעון בן גמליאל: רבי, מפני מה אתה בוכה, לשתי פסיעות אתה נתון בחלקן שלצדיקים ואתה בוכה?! אמר לו: אני בוכה על שאנו נהרגין כעובדי עבודה זרה ומגלי עריות ושופכי דמים וכמחללי שבתות. אמר לו: רבי, שמא סועד היית או ישן, ובאה אליך אשה לשאול על נדתה ועל טומאתה ועל טהרתה, ואמרת לה המתיני עד שאישן, והתורה אמרה (שמות כב, כא) "כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו" וכתיב בתריה "וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב", "בחרבי" לא נאמר אלא "בחרב".
לפי המידה הזו, ישראל רבי צער ויסורין בעולם הזה יותר משאר האומות.
כיצד? אי אפשר לאומות בלא צדקה ובלא מעשים נאים, ואי אפשר לישראל בלא עבירות. אלא שהאומות אובדין בעונש עבודה זרה שלהם לגיהנם ואבדון, וישראל חלקם בחיים, שדבקים ביוצר הכל יתברך, ולפיכך הדין מתוח כנגד ישראל ליפרע מהן מלכלוך עוונותיהם בעולם הזה, ומידת הטוב פרושה על האומות לשלם להם שכר טוב בעולם הזה על מעשים נאים וצדקה שעושין. זהו שנאמר (עמוס ג, ב) רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם".

וכך דרשו במסכת תענית (יא א'):
"אל אמונה", כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעשו, כך נפרעין מן הצדיקין בעולם הזה אפילו על עבירה קלה שעושין. "ואין עול", כשם שמשלמין שכר טוב לצדיקים לעתיד לבא אפילו על מצוה קלה שעושים, כך משלמים שכר לרשעים בעולם הזה על מצוה קלה שעושים.
ואמרו לפי דרך זו (ברכות סא, ב'): "לא איברי עלמא אלא או לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים", כלומר, שהצדיקים גמורים אוכלין העולם הזה, ונוחלים העולם הבא, שנאמר (משלי ח, כא) להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם אמלא". ורשעים גמורים, אף על פי שיורדין לגהינם לבאר שחת, אוכלין העולם הזה בשכר מיעוט מעשים טובים שעשו, וזהו שנאמר (משלי יא, לא) "הן צדיק בארץ ישולם, אף כי רשע וחוטא". כלומר: הן הצדיק משתלם בעולם הזה על עבירות שעשה, קל וחומר שישתלם הרשע והחוטא.
רבותינו למדו, שמתשלומי הצדיק שאנו רואין בארץ, שהוא העולם הזה, יש לנו ללמוד תשלום הרשעים לעולם הבא בקל וחומר."
 
צריך ללמוד מהאשכנזים רבותי! פשוט לא להתייחס ולא לתת במה לאלו ושכמותם... ל-ה-ת-ע-ל-ם! לא צריך לתת במה לכל מי שמחזיק מיקרופון...
בעקבי משיחא חוצפא יסגיי... היום כל אחד שלפני זמן מועט עשה ככל העולה על רוחו, ואתמול שלשום נפקחו עיניו מעט, ולא קרא ולא שנה ולא שימש, עם הארץ גמור ולא יודע מימינו ומשמאלו.. בא היום ומטיף מוסר לכל הרבנים ולכל העולם, וחושב שדרכו היא דרך ה' וכל השאר הולכים בחושך, ומדמה בנפשו שבו ובזכותו תלויה הגאולה וביאת המשיח, בעוד שהוא אינו ראוי להיות חמורו של משיח....
עששה מכעס עיני שתמיד הציבור שלנו, הספרדים התמימים מהפריפריה כל אימת שרואים את אותם שלובשים שחורים ומתכסים שחורים והולכים למקום שאין מכירין אותם, וזקנם יורד להם על פי מידותם.. ומגבעות יעשו להם לכבוד ולתפארת.. ואיסתרא בלגינא קיש קיש קריא.. אלו התמימים טועי'ם על קנקנם.. ולא ידעו ולא יבינו, עיניים ולהם ולא יראו, כדים לבנים מלאים אפר... וילכו אחרי ההבל ויהבלו... ושבשתא כיון דעל על.. ומכניסים בהם דעות עקומות ואפיקורסיות... מעשה שטן ממש... ואין פודה ואין מציל ואין סומך ואין עוזר...
שנזכה שיקויים בנו הפסוק וְאָשִׁ֤יבָה יָדִי֙ עָלַ֔יִךְ וְאֶצְרֹ֥ף כַּבֹּ֖ר סִיגָ֑יִךְ וְאָסִ֖ירָה כָּל־בְּדִילָֽיִךְ; וְאָשִׁ֤יבָה שֹׁפְטַ֙יִךְ֙ כְּבָרִ֣אשֹׁנָ֔ה וְיֹעֲצַ֖יִךְ כְּבַתְּחִלָּ֑ה אַֽחֲרֵי־כֵ֗ן יִקָּ֤רֵא לָךְ֙ עִ֣יר הַצֶּ֔דֶק קִרְיָ֖ה נֶאֱמָנָֽה; בב"א
 
צריך ללמוד מהאשכנזים רבותי! פשוט לא להתייחס ולא לתת במה לאלו ושכמותם... ל-ה-ת-ע-ל-ם! לא צריך לתת במה לכל מי שמחזיק מיקרופון...
בעקבי משיחא חוצפא יסגיי... היום כל אחד שלפני זמן מועט עשה ככל העולה על רוחו, ואתמול שלשום נפקחו עיניו מעט, ולא קרא ולא שנה ולא שימש, עם הארץ גמור ולא יודע מימינו ומשמאלו.. בא היום ומטיף מוסר לכל הרבנים ולכל העולם, וחושב שדרכו היא דרך ה' וכל השאר הולכים בחושך, ומדמה בנפשו שבו ובזכותו תלויה הגאולה וביאת המשיח, בעוד שהוא אינו ראוי להיות חמורו של משיח....
עששה מכעס עיני שתמיד הציבור שלנו, הספרדים התמימים מהפריפריה כל אימת שרואים את אותם שלובשים שחורים ומתכסים שחורים והולכים למקום שאין מכירין אותם, וזקנם יורד להם על פי מידותם.. ומגבעות יעשו להם לכבוד ולתפארת.. ואיסתרא בלגינא קיש קיש קריא.. אלו התמימים טועי'ם על קנקנם.. ולא ידעו ולא יבינו, עיניים ולהם ולא יראו, כדים לבנים מלאים אפר... וילכו אחרי ההבל ויהבלו... ושבשתא כיון דעל על.. ומכניסים בהם דעות עקומות ואפיקורסיות... מעשה שטן ממש... ואין פודה ואין מציל ואין סומך ואין עוזר...
שנזכה שיקויים בנו הפסוק וְאָשִׁ֤יבָה יָדִי֙ עָלַ֔יִךְ וְאֶצְרֹ֥ף כַּבֹּ֖ר סִיגָ֑יִךְ וְאָסִ֖ירָה כָּל־בְּדִילָֽיִךְ; וְאָשִׁ֤יבָה שֹׁפְטַ֙יִךְ֙ כְּבָרִ֣אשֹׁנָ֔ה וְיֹעֲצַ֖יִךְ כְּבַתְּחִלָּ֑ה אַֽחֲרֵי־כֵ֗ן יִקָּ֤רֵא לָךְ֙ עִ֣יר הַצֶּ֔דֶק קִרְיָ֖ה נֶאֱמָנָֽה; בב"א
הרישא של דבריך סותרת את הסיפא
איך אפשר ללמוד מהאשכנזים ולהתעלם אם אלה מהפריפריה ששומעים להם הם אחינו ובשרינו
 
כוונתי שבפורום כזה שנמצאים בו אנשים חושבים ומבינים, אין צורך לתת במה, ולהתייחס לכל שיגעון... וכמו שאומרים בעולם הפרסום: גם פרסומת שלילית היא פרסומת... אם מדברים עליך, ז"א אתה קיים בתודעה... וזה בדיוק מה שלא צריך לתת לאנשים האלה..
אבל לאחינו שבשדות צריך לדאוג שיקבלו תורה וירא"ש מרב הדומה למלאך ה' צבאות, בלי כותרות ודיבורים, או מלחמות נגד.. אלא במעשים! לחבר אותם לתלמידי חכמים אמיתיים וכך למנוע את החלל הזה שלתוכו נכנסים כל אותם אינשי דלא מעלי... את אלה שכבר נפלו ברשתם, צריך הרבה דעת, וסייעתא דשמייא איך לחלצם בשלום, שלא יגרם להם נזק.. כידוע לכל מי שנתקל בתופעה הזו..
 
א"א להחליט סתם שהרב הזה הוא פסול!
בכל דבר צריך לשאול את גדולי ישראל, ואם גדולי ישראל כמו למשל מרן שליט"א וכדו' וכן לשאול את הבעלי רוה"ק כמו מרן הרב צדקה שליט"א, הרב קוק שליט"א, או למשל רבי דוד אבוחצירא וכדו' שרואים טוב ומה שהם יגידו זה מה שנעשה. מכיון שאין כאן פוסק שהכריע בנתיים א"א לדבר, וזה איסור חמור לכתוב על כל אדם באשר הוא דברים באשר הם, משום דהוי "מכה רעהו בסתר" בר מינן.
 
נערך לאחרונה:
חלק עליון