למישהו יש מייל של הגר"א טהרני שליט"א ושל הגר"מ טולדינו ועוד דיינים ופוסקים

מורינו הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הגאון רבי זבדיה כהן שליט"א
הגאון רבי אליהו בר שלום שליט"א
הגאון רבי דוד בירדוגו שליט"א
הגאון רבי אבישי טהרני שליט"א
 
חלק עליון