מהם ראשי התיבות?

אגב, כמדומני שניתן לראות בספר "אוצר ראשי תיבות" של שמואל אשכנזי ודב ירדן.
הבאתי גם מקובץ ישורון (חלק י', י"א, י"ב י"ג) מה שנכתב בעניין ראשי תיבות פחות מוכרים.
(אגב, היתרון שהדברים נכתבים כאן בפורום, שמי שיחפש ראשי תיבות יוכל למצוא אותם כאן).
 

קבצים מצורפים

  • השימוש בקיצורים וראשי תיבות שאינם שכיחים.PDF
    7.4 MB · צפיות: 4
הגרח"פ ז"ל בריש ספרו צוואה מחיים ר"ת מסוימים והם אאבבדדיימנרש, ואיני יודע פתרונם, ומי שיודע נא יכתוב ושכמ"ה.
הצג קובץ מצורף 9596
אגב שהבאת צילום זה, נציין גם את ראשי התיבות (שחלקם ידועים) שהובאו שם:
כמהר"ר
נ"ע
ח"ק
יב"ץ
תשב"ר
יע"א
לפ"ק
קמ"א
יר"ה ותמ"א
ס"ט
 
אגב שהבאת צילום זה, נציין גם את ראשי התיבות (שחלקם ידועים) שהובאו שם:
כמהר"ר
כבוד מעלת/מורינו הרב רבי
נוחו עדן
חברא קדישא
תינוקות של בית רבן
יגן עליה אלהים
לפרט קטן
יר"ה ותמ"א
ירום הודו ותנשא מלכותו
ס"ט, ודו"ק.
 
חלק עליון