• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

מה הכוונה ב"איה מקום כבודו"

אהרן כהן

Active member
פעילות

7%

אֲרִיכוּת יָמִים

29%

מעודי הייתי שואל את עצמי, מה הכוונה במה שכולנו אומרים בכתר וכו' "כבודו מלא עולם ומשרתיו שואלים איה מקום כבודו", הרי אם "כבודו מלא עולם" מה מקום יש עוד לשאול "איה מקום כבודו"?
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

חיפשתי קצת וראיתי בראשונים כמה ביאורים בזה, ובהיות שאני חושש לחטוא בלשוני אם אכתוב את דבריהם כהבנתי, אעתיק לכת"ר הציטוטים שראיתי. ומסתמא ישאל כבודו ל @הרב דורון רונן - כונת הלב והוא יפתח מאוצרו הטוב בזה
פירוש התפילות לר"י בר יקר {קובץ שיטות קמאי ברכות כא}
1650790870532.png

מחזור ויטרי חלק א'
1650790917774.png


אבודרהם
1650790965284.png


וכד תידוק תשכח עוד פירושים רבים
רק בדרך אגב אני מביא כאן דבר מעניין שראיתי בספר תורת חסד לאברהם עמ' 182
1650791506546.png
1650791530213.png
 

לביא

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

אותו תירוץ ג״כ יכון על נכון על הפיוט:
״אנה אמצאך, מקומך נעלה ונעלם,
ואנה לא אמצאך, כבודך מלא עולם.[...]״

והיינו, שיש הבדל בין ״כבוד ה׳״ שהוא דבר שנמצא בכל מקום ל״מקום ה׳״ שלכאורה מצטצמם למקום אחד.
 
נערך לאחרונה:

מנשה

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

מעודי הייתי שואל את עצמי, מה הכוונה במה שכולנו אומרים בכתר וכו' "כבודו מלא עולם ומשרתיו שואלים איה מקום כבודו", הרי אם "כבודו מלא עולם" מה מקום יש עוד לשאול "איה מקום כבודו"?
אין לי עסק בקבלה אבל לפי הפשט ברור שודאי שהקב"ה נמצא בכל מקום אלא שיש מקום שהקב"ה נמצא בו יותר והיינו בשמים כדאמרי' בברכות מח. אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה, אמר להו רבה: למי מברכין? אמרי ליה: לרחמנא. - ורחמנא היכא יתיב? רבא אחוי לשמי טללא, אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא. אמר להו רבה: תרווייכו רבנן הויתו. היינו דאמרי אינשי: בוצין בוצין מקטפיה ידיע. ע"כ ואיפה בשמים? מרוב שזה גבוה גבוה אינם יודעים איה
 
חלק עליון