מה זה אומר?

עד היום הסתפקתי מה יקרה אם מישהו תייג מישהו אחר בהודעה ואח"כ ערך אותה ומחק את התיוג, האם תשאר לאותו מתוייג ההתראה שקיבל או לא?
כעת ככה"נ נפשט הספק והדין הוא שאע"פ שהתיוג נמחק, מ"מ המתוייג יקבל התראה, אך כמובן לא יראה מה שתוייג.
(יתכן שה"ה בציטוט).
 
עד היום הסתפקתי מה יקרה אם מישהו תייג מישהו אחר בהודעה ואח"כ ערך אותה ומחק את התיוג, האם תשאר לאותו מתוייג ההתראה שקיבל או לא?
כעת ככה"נ נפשט הספק והדין הוא שאע"פ שהתיוג נמחק, מ"מ המתוייג יקבל התראה, אך כמובן לא יראה מה שתוייג.
(יתכן שה"ה בציטוט).
ב"ה שלא היינו צריכים לחכות בשביל זה לאליהו שיפשוט לנו. לא היינו עומדים במתח.
 
עד היום הסתפקתי מה יקרה אם מישהו תייג מישהו אחר בהודעה ואח"כ ערך אותה ומחק את התיוג, האם תשאר לאותו מתוייג ההתראה שקיבל או לא?
כעת ככה"נ נפשט הספק והדין הוא שאע"פ שהתיוג נמחק, מ"מ המתוייג יקבל התראה, אך כמובן לא יראה מה שתוייג.
(יתכן שה"ה בציטוט).
וצ"ע איך מתייגים, לא כל אחד בקי איך עושים זאת...
 
חלק עליון