מי שיכול להביא כאן דחוף הליכות עולם ח"ז עמ' רסח בוורד

חלק עליון