מנהג הציבור בברכת כהנים?

ניר כהן

Active member
נשאלתי מה המקור לכך שבשעת ברכת כהנים כולם מסתופפים תחת טליתו של הרב או ראש הקהל?
האם זה רק כדי שלא יסתכלו על הכהנים או יותר מכך?
תודה מראש על כל מקור ומסמך.
 
נשאלתי מה המקור לכך שבשעת ברכת כהנים כולם מסתופפים תחת טליתו של הרב או ראש הקהל?
האם זה רק כדי שלא יסתכלו על הכהנים או יותר מכך?
תודה מראש על כל מקור ומסמך.
כמדומה שראיתי באחד מספריו של הרב זכאי התפילה והלכותיה. שזה בשביל שהילד יהיה בברכת הכהנים ולא יצא באותו הזמן וכו'. מחר אולי אביא בדיוק את לשונו
 
כבר דיברנו על זה פה אבל לא מצאתי היכן..
כתב הדרכי משה (סימן קכח ס"ק טו) ובארצות האלו נוהגים העם שעושין כן כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכהנים והכהנים משלשלין טליתותיהם על פניהם אבל ידיהם מחוץ לטליתותיהם שגם הם לא יסתכלו בידיהם ואמרינן בירושלמי דאסור להסתכל בכהנים משום היסח הדעת.
והביאו המשנ"ב סי' קכח ס"ק צב, וכן בכה"ח (סי' קכח ס"ק קמב) הביא הרבה שפסקו כן וסיים: "ועל כן נכון לנהוג כן בכל המקומות לכסות הפנים או לפחות לעצום עיניהם כדי שלא יסתכלו בכהנים וגם כדי שלא יסיחו דעתם מן הברכה" .
וראה עוד פסק"ת ועוד שהביאו שכך נהג בעל התניא, ועוד קהילות שנהגו כך.
 
ראיתי בעבר בספר "אלא" ד' אמות של הלכה על הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל והביאו תמונה שנהג לעשות כן עם ילדיו מהטעם הנ"ל
אדרבה אשמח אם מאן דהוא מחברי הפורום יצליח לעלות כאן את המקור מן הספר
 
כבר דיברנו על זה פה אבל לא מצאתי היכן..
כתב הדרכי משה (סימן קכח ס"ק טו) ובארצות האלו נוהגים העם שעושין כן כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכהנים והכהנים משלשלין טליתותיהם על פניהם אבל ידיהם מחוץ לטליתותיהם שגם הם לא יסתכלו בידיהם ואמרינן בירושלמי דאסור להסתכל בכהנים משום היסח הדעת.
והביאו המשנ"ב סי' קכח ס"ק צב, וכן בכה"ח (סי' קכח ס"ק קמב) הביא הרבה שפסקו כן וסיים: "ועל כן נכון לנהוג כן בכל המקומות לכסות הפנים או לפחות לעצום עיניהם כדי שלא יסתכלו בכהנים וגם כדי שלא יסיחו דעתם מן הברכה" .
וראה עוד פסק"ת ועוד שהביאו שכך נהג בעל התניא, ועוד קהילות שנהגו כך.
הרב הכותב ביקש מקור לזה שהשפע עובר דרך הידים של האבא ?
 
לא מבין
עכ"פ נכתבו מקורות לבקשתך
הוא התכוון שבמה שהוא בעצמו כתב:
הרב הכותב ביקש מקור לזה שהשפע עובר דרך הידים של האבא ?
הוא התכוון לשאול מה היתה כוונת הרב הכותב שהביא מהספר "אור ההלכה" לבקש מקור, ולא התכוון אליו בעצמו שמה שביקש בראש הנושא.
(ואתה השבת לו מה היתה כוונתו שלו עצמו בהודעה הראשונה).
 
שם הרב חותה אומר שרבים אומרים שאין לזה מקור, והוא טוען שיש לו מקורות רבים למנהג זה
ויש להמשיך במנהג הזה
ובספר החדש שלו "ואני תפילה" ח"ב (שהולך לצאת בקרוב) הוא יביא את כל המקורות

כתב הדרכי משה (סימן קכח ס"ק טו) ובארצות האלו נוהגים העם שעושין כן כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכהנים והכהנים משלשלין טליתותיהם על פניהם אבל ידיהם מחוץ לטליתותיהם שגם הם לא יסתכלו בידיהם ואמרינן בירושלמי דאסור להסתכל בכהנים משום היסח הדעת.
והביאו המשנ"ב סי' קכח ס"ק צב, וכן בכה"ח (סי' קכח ס"ק קמב) הביא הרבה שפסקו כן וסיים: "ועל כן נכון לנהוג כן בכל המקומות לכסות הפנים או לפחות לעצום עיניהם כדי שלא יסתכלו בכהנים וגם כדי שלא יסיחו דעתם מן הברכה" .
וראה עוד פסק"ת ועוד שהביאו שכך נהג בעל התניא, ועוד קהילות שנהגו כך.
 
חזור
חלק עליון