מתי הבית יוסף מציין דפים?

נתקלתי בדבר מעניין בב"י על עירובין, כמעט בכל מקור שמרן מציין הוא כותב את הדף בגמרא בלשון: עלה פלוני.
זה לא רק על מסכת עירובין אלא גם שמזכיר מס' שבת ועוד מציין עלה פלוני. רציתי לשאול אם מישהו מכיר עוד מקומות שמרן מציין כך? למה רק במקומות אלה? מאוד מעניין אותי... (ייתכן ולא מתאים לפורום שבחרתי אבל לא ידעתי איפה לשים, מחילה...)
 
יש באו"ח רע"א ד"ה ואם אין (אות ג)
וזה מצוי ביותר בחו"מ.
מה שהבנתי משם זה שדפי הגמרא שלנו הם בני 500 שנה לפחות, גם אם לא במתכונת וילנא.
למה דווקא? יש הרבה שינויי לשונות במרן, לא נראה לי שיש איזה כלל בזה, אלא לפעמים ראה לנכון לעשות כן. ואולי במקומות מסויימים היה לו מסכת מדפוס מדוייק ויכל לציין דפים.
 
אשריכם, תודה על התשובות המחכימות!
אותי עדיין מעניין מתי מרן ציין כך ומתי לא (אולי יש ללמוד שכתב חלקים אלו יותר מאוחר וכדו'),
יש הרבה שינויי לשונות במרן, לא נראה לי שיש איזה כלל בזה, אלא לפעמים ראה לנכון לעשות כן.
מה הכוונה? אשמח לדוגמאות
 
נתקלתי בדבר מעניין בב"י על עירובין, כמעט בכל מקור שמרן מציין הוא כותב את הדף בגמרא בלשון: עלה פלוני.
זה לא רק על מסכת עירובין אלא גם שמזכיר מס' שבת ועוד מציין עלה פלוני. רציתי לשאול אם מישהו מכיר עוד מקומות שמרן מציין כך? למה רק במקומות אלה? מאוד מעניין אותי... (ייתכן ולא מתאים לפורום שבחרתי אבל לא ידעתי איפה לשים, מחילה...)
גם בהלכות רבית כמדומני בד"כ כותב עלה פלוני.
 
כפי הידוע, חלק ממסכתות הש"ס שהיו לפני מרן - היו בדפוס (ונציה ר"פ, עי' במבוא לטור הדרת קודש), והשאר בכתבי יד.
כן אבל כשמזכיר מס' עירובין ושבת בהלכות אחרות לא כותב את הדף... וכן במה ששאר החברים הביאו למעלה... זה ייחודי למקומות ספציפים שבהם מציין דפים בכל מס' שמזכיר ובמקומות אחרים גם כשמזכיר אותם מסכתות לא כותב הדף...
 
כן אבל כשמזכיר מס' עירובין ושבת בהלכות אחרות לא כותב את הדף... וכן במה ששאר החברים הביאו למעלה... זה ייחודי למקומות ספציפים שבהם מציין דפים בכל מס' שמזכיר ובמקומות אחרים גם כשמזכיר אותם מסכתות לא כותב הדף...
לכאו' זה היה תקופה שבה מרן ציין לפי דפים.
קשה לומר שזה דוקא בתקופה יותר מאוחרת, כי הרי כידוע את הכס"מ כתב ברובו אחר הב"י ושם לא מציין לדפים.
 
1720743644388.png
זה כל הערה של הרב?
 
חזור
חלק עליון