נדיר! הרב משה עמרם מארח את הגאון הרב משה מאיה

חלק עליון