• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

סיפור על מרן הראש"ל שליט"א

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
יום רביעי כ תמוז תשפ"א.
אחרי תפלת שחרית.
אברך מישיבת שובי נפשי (הגיע עם ר' יוסף זכאי, ואינני יודע את שמו), הביא למרן הראש"ל שליט"א ספר "סמיכה לחיים" ישן, כי שמע בלוויין שמרן שליט"א אמר שאין לו אותו. הרב שמח בזה מאוד, ואמר, אתה הבאת לי ספר, אני גם יביא לך ספר, ספר כנגד ספר, לך למרפסת ותבחר לך ספר מחלקי ילקו"י, והוסיף אח"כ, בעצם מגיע לך 2 ספרים, כי זה ספר חשוב מאוד.
לאחר שהאברך הנ"ל הלך למרפסת, אמר לי מרן הראש"ל שליט"א, איפה נשים את הספר הזה? וחיפשנו מקום בספרייה, ולא היה.
אמר לי, אולי תוציא את ספר פלוני (ספר ישן, ואיני זוכר את שמו), ותכניס את זה. אבל מיד חזר בו, ואמר: "אם נוציא את הספר ונכניס אחר, זה פגיעה בספר שנמצא בספרייה, לכן אל תוציא", ואז הוצרכנו לשים את ספר סמיכה לחיים שוכב, מעל הספרים...
 
נערך לאחרונה:
פלאי פלאות, כמה שגבו דרכיו מדרכינו גבוה מעל גבוה, אשרי העם שככה לו, ואשרי הדור שאלו חכמיו
להבא אם יהיה ספר שיחסר למאור עינינו אנא יודיענו כבודו, ונרוץ ברהטים להשתדל עבור הבאת הספר, לא רק ממגדל העמק, אלא גם מבואנוס איירס ומריו די ז'נירו
 
אברך מישיבת שובי נפשי (הגיע עם ר' יוסף זכאי, ואינני יודע את שמו), הביא למרן הראש"ל שליט"א ספר "סמיכה לחיים" ישן, כי שמע בלוויין שמרן שליט"א אמר שאין לו אותו. הרב שמח בזה מאוד, ואמר, אתה הבאת לי ספר, אני גם יביא לך ספר, ספר כנגד ספר, לך למרפסת ותבחר לך ספר מחלקי ילקו"י, והוסיף אח"כ, בעצם מגיע לך 2 ספרים, כי זה ספר חשוב מאוד.
לכאורה יש את הספר הזה באוצר החכמה... ואין כמעט ספר שלא מצוי היום...
וצ"ל שרצה ללמוד את זה על הסדר (שקשה ללמוד על הסדר מתוך מחשב, ורק כשצריך איזה תשובה מסויימת זה יותר קל...)
 
ברצוני לשתף סיפור שהיו עימי על מרן הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א.
כשהייתי בחדר לימודו בביתו של מרן שליט"א, מיד אחרי התפילה כדבר שבשיגרה, מיד אחר התפילה יש כמה דק' של קבלת קהל, וזה לפני שמרן אוכל ארוחה, אלא רק מגישים לו שתיה, ומרן מקבל את הקהל, והנה שמתי לב שמיד תיכף שיצאנו מחדרו, במהירות הוא ישר המשיך לכתוב את ספריו, בלא לאבד רגע, וזהו גודל מעלת ניצול הזמן שלא לאבד אף רגע אפי' בין גברא לגברא שמגיעים להתברך ולהתייעץ.

ויש עוד סיפורים ב"ה ואכמ"ל.
יה"ר שנזכה ללכת בדרכיו של מרן שליט"א
 
נערך לאחרונה:
היה מישהו שבא לפני מרן הראש"ל כאשר אשתו נכנסה להריון בבקשת ברכה שיזכה לבת אחר שכבר יש לו בן.
אמר לו מרן הראש"ל שליט"א: יש לך אברהם (לבן הראשון קראו אברהם), שיהיה יצחק ויעקב ואח"כ בנות.
ואכן, לאחרונה נולדו לאותו אחד באותה הלידה תאומים! ונקראו 'יצחק' ו'יעקב'!

ניתן לקרוא כאן סיפורים נוספים על מרן הראש"ל שליט"א
 
חלק עליון